Mozgalmas időszak elé néznek Kálmándon

Sütő Imre már gyakorlott polgármesternek számít a vidéken, hiszen 2020-ban a harmadik mandátumát kezdte el. Projektekről, koronahelyzetről és a terveiről is mesélt.

– Milyenek a mindennapok Kálmándon? Vannak folyamatban lévő projektek?

– A községben a helyzethez képest elég jó a közhangulat. A vírus persze rányomja a bélyegét a mindennapokra, de ellenségeskedések nincsenek. A választások, főleg a helyhatósági, mindig megosztják az embereket, ez így van rendjén. De ezeken túl tudtunk lépni, meg tudtuk őket beszélni, hiszen eltelt már jó pár hónap szeptember óta, volt időnk megnyugodni. Úgy gondolom, hogy az emberek meg vannak elégedve a munkánkkal, hiszen nem is olyan régen ők szavaztak nekünk újbóli bizalmat a voksukkal.

A szeptemberi helyhatósági választásokkor harmadjára választottak meg Kálmánd lakosai polgármesterüknek. Az elmúlt két mandátum alatt több projektet is sikerült útnak indítanunk illetve befejeznünk, ilyen volt a csatornahálózat kiépítése, ami egy igen kemény feladatnak bizonyult számomra. A vízhálózat újjáépítése már egyel könnyebb volt, hiszen én is gyakorlottabb polgármesterré váltam az évek során. Nem szeretnénk a regionális szolgáltatóhoz tartozni, ezért alapítottunk egy saját céget a polgármesteri hivatalon belül, amelyik működteti a csatorna – és a vízhálózatot. Mivel van saját szennyvíztisztítónk és vízkezelő központunk, a csőrendszerünk teljesen új, két kutunk is van, amelyek megfelelően működnek, ezért teljesen függetlenedni tudtunk. Még mi is tanuljuk a rendszer működését, a karbantartást, a problémamegoldást. A zavartalan működés érdekében alkalmaztunk egy személyt, aki teljes mértékben csak ezzel foglalkozik, ő az ügyvezetője a fennebb említett cégnek. Elképzelhető, hogy tovább fog bővülni az a csapat, amelyik a csatornarendszer megfelelő működéséért felel, ez még folyamatban van. Ha minden számításunk helyes, akkor Kálmándon a havi vízdíj is sokkal olcsóbb lesz, mint amennyit a regionális vízszolgáltatónak kell fizetni. Még egyelőre erre a pénzösszegre nincs engedélyünk Bukarestből, de a dokumentáció már majdnem teljes egészében elkészült, a közeljövőben elküldjük a fővárosba jóváhagyásra. Amint ez megtörténik, és reményeink szerint jóváhagyják azt a minimális összeget, amit mi javasoltunk, akkor ez zavartalanul fog működni a községben. Persze mindig jöhetnek közbe akadályok, de nagyon bizakodóak vagyunk ezzel kapcsolatban. Ezen a ponton meg is kérném a kálmándi lakosokat, hogy vigyázzák meg az új csatornarendszerünket, hiszen nem kevés pénzbe került. Ne dobáljanak a szennyvízhálózatba szemetet, hiszen ez napi szinten komoly problémákat okoz a polgármesteri hivatal dolgozóinak. A pompák mindennapos tisztítása teljesen lefoglalja a munkásokat, akik az idő alatt fontosabb dolgokat is el tudnának végezni.

A másik nagy beruházás a helyi általános iskola felújítása. Egy modern, kilenc osztállyal, tornateremmel, melléképületekkel rendelkező épület készül a régi iskola helyén. A munkálatok karácsony előtt leálltak, de hamarosan újraindulnak. Nagyon szeretnénk, ha az új épület minél hamarabb kész lenne, hiszen a gyerekek kényelme a legelső szempont. A kivitelezővel egy októberi dátumot tűztünk ki a legkésőbbi időpontnak, amire mindennek kész kell lennie, de az is elképzelhető, hogy a következő tanévet, ha a vírushelyet is engedi, már a modern épületben kezdhetik meg a diákok. Persze mindez attól is függ, hogy az pénzek milyen ütemben érkeznek meg Bukarestből.

– Szépen megújult a kálmándi tó. A munkálatok befejeződtek, vagy esetleg vannak tervben még bővítések?

– Hála Istennek az elmúlt hónapokban sikerült a községben található, sajnos már majdnem kiszáradt tavat újra feltöltenünk vízzel és kitakarítanunk. Ez is egy nagy projekt volt, 400.000 lejbe került. A tó mindkét oldalára 60-60 méteres nagy teljesítményű kutakat fúrtunk, ami folyamatosan biztosítja a tó vízellátását. A közeljövőben fogja az illetékes cég betelepíteni halakkal a tavat: 500 kg pontyot, 300 kg amurt és 500 kg kárászt szeretnénk így indulásból meghonosítani nálunk. Hogy a horgászat milyen formában fog működni arról egyeztettünk már a tanáccsal, de még nem született végleges döntés. Fel is adtam házi feladatnak a tanácstagoknak, hogy ötleteljenek, gondolkodjanak rajta, hogy miként lehetne a legoptimálisabban megoldani ezt a kérdést. Szóba jött a napi jegyes horgászás lehetősége, de azon is gondolkodtunk, hogy alapítunk egy társulást a faluban, mivel van 70-80 horgász, és ők üzemeltetnék, esetleg kiadnánk egy magánszemélynek. Gondolataink, ötleteink vannak, de ez mindenképp egy jól átgondolt felelős döntés kell legyen, nem szeretnénk semmiképp elhamarkodottan, minden lehetőség átvizsgálása nélkül döntést hozni.

– Mik a tervek a közel– vagy távolabbi jövőre nézve?

– Ha az iskola épületet elkészül, akkor nekiláthatunk a polgármesteri hivatal bővítésének is. Mivel jelenleg a hivatal az iskola B épületében van berendezve, nagyon szűkös a hely, nincs megfelelő számú irodánk, és ami a legnagyobb probléma, hogy nincs egy dísztermünk, ahol illő módon megtarthatjuk a házasságkötési ceremóniákat. Ámbár van egy tetőtéri termünk, ahol a tanácsgyűléseket szoktuk tartani, az nem megfelelő erre a célra, hiszen meredek lépcsőn kell megközelíteni, ami az idősebbeknek gondot szokott okozni. Tehát hogyha az iskola készen lesz, ott fog helyet kapni mind a kilenc osztály, a B épület teljesen felszabadul, így megkezdhetjük a községháza modernizálását és bővítését is: új irodákat, dísztermet akarunk létesíteni. Ez valószínűleg csak jövőre lesz kivitelezve.

Az idei nyárra tervezünk egy műfüves pályát létrehozni a futballpálya és a vasúti átkelő közé, ez minden bizonnyal június-júliusra meg is valósul. Terveink között szerepel még egy kézilabdapálya kialakítása az iskola udvarára. A községben erre nagy igény van, hiszen van egy jól működő szivacskézilabda csapatunk ahová rengeteg kisgyerek jár sportolni.

Továbbá pályázatunk van letéve a közvilágítás modernizálására és egy sportcsarnok építésére is. A kapott információk alapján azt mondhatom, van remény arra, hogy ebben az évben jóváhagyásra kerül a projektünk. Szeretnénk építeni egy új Kraszna hidat, az ahhoz vezető 2,6 kilométernyi utat pedig le is akarjuk aszfaltozni. Ez egy nagy beruházás lenne. A kálmándi mezőgazdasági területek nagy része a Krasznán túl van, a híd pedig több mint 100 éves, épp itt az ideje a lecserélésének. A távolabbi jövőre vonatkozó terveink között szerepel még a község járdáinak modernizálása. Ezek lennének a következő ciklus tervei, megvalósításra váró elképzelései, azonban a korábbi évek gyakorlata azt mutatja, hogy új kezdeményezések, új ötletek mindig adódhatnak. Hiszen milyen egy polgármester? Meghall valamit, és rögtön ő is gondolkodni kezd rajta, hogy miként lehetne a községében is véghezvinni az adott dolgot.

– A kálmándi borverseny minden évben egy rangos eseménynek számít. Idén teljesen elmarad, vagy esetleg bepótolják a hagyományostól eltérő időpontban?

– Sajnos azt kell mondanom, hogy bármennyire is sajnáljunk, de a borverseny idén elmarad. Nem merjük kockáztatni sem a részt vevők, sem a zsűritagok egészségi állapotát.

– Sok helyen gondot okoz a szelektív huladékgyűjtési rendszer működtetése. Hogyan történik ez a községben? Sikerült megszokniuk a helyieknek a változásokat ilyen téren?

– Igen, szerencsére nincs problémánk. Az elmúlt hónapokban vásároltunk a község minden lakosának sárga szemetesládákat. Tapasztalataim szerint az embereket rendeltetésnek megfelelően használják ezeket, ennél fogva sokkal kevesebb a nem újrahasznosítható szemét. A papírhulladéknak zsákokat szoktunk osztogatni, az üvegeket pedig utcák végén lévő tárolókba gyűjtjük. Az építkezési és a növényi hulladékoknak is van kijelölt helyük. A közeljövőben szeretnénk még színes szemeteseket vásárolni, hogy minden háztartásban legyen legalább három megfelelő méretű kuka.

– Nem új ön számára ez a közeg, hiszen több mandátumot is eltöltött már polgármesterként. Mégis, mennyire bizonyultak nehéznek az elmúlt hónapok? Jól működik a csapat, akikkel együtt dolgozik?

– Igen, úgy érzem, hogy a sikerült a lehető legjobb csapatot felállítanunk, a tanácstöbbségünk is meg van. Persze, mint mindig, most is észre lehet venni, hogy nem mindenki ért egyet a javaslataimmal, nem mindenki mer felelősséget vállalni. Néha kockáztatni kell, mindent meg kell tenni a községért. Olyan emberek valók a tanácsba, akik ezt vállalják. Az alpolgármester, Tempfli Szilárd is újoncnak számít. Ő még tanulja a községi adminisztráció mindennapi dolgait, de remekül tudunk együtt működni, mindenben segítjük egymást.

– Mennyire viseli meg a közösséget a világjárvány? Ütköztek különösebb nehézségekbe emiatt az elmúlt egy év során?

– Sajnos a pandémia a mi kis községünket is utolérte. Az emberek félnek, tartózkodnak. Minél inkább kerüljünk a csoportosulást, még kisebb közösségekben sem merünk összegyűlni. Ez nyilván negatív hatással van az emberekre, és ennek okán az egész községre is. Nem merünk rendezvényeket tartani, nem kockáztathatjuk az emberek egészségét. Eléggé megviselte az embereket a tavalyi teljes kijárási tilalom, amikor még a szentmiséket sem lehetett látogatni. Kálmándon nagy arányban eljárnak a hívők a templomba, ezért is nagyon hiányoztak mindenkinek a közös imádkozások, a közös ünnepek. Hála Istennek, azóta ez megoldódott és az idei húsvétot már együtt ünnepelhettük a templomban. Az online oktatáshoz is nehezen tudtunk alkalmazkodni, annak ellenére, hogy a tanárok, tanítók mindent megtesznek és megtettek a megfelelő oktatás érdekében. Jelenleg Kálmánd zöld zóna, köszönhetően a lakosok fegyelmezett viselkedésének, és mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy ez így is maradjon.

Lang Gyopárka

Megjelent a Nagykároly és Vidéke térségi hetilapban