Munkálatok kezdőnek a nagykárolyi Szőlősben

Mit fontos tudniuk az itt ingatlannal rendelkezőknek?

Mint ismeretes, Nagykároly területén már jó ideje folyamatban vannak a különböző vezetékek felújítását, illetve újonnan történő kiépítését célzó munkálatok. Amint Fándly Lászlótól, a polgármesteri hivatal megbízottjától megtudtuk, ezekben a napokban a városhoz tartozó Szőlősben is kezdetét veszi a leendő vízvezeték- és szennyvízelvezető rendszer kiépítése, mégpedig a városi vezetékhálózatok rendbetételét is lehetővé tevő Európai Uniós projektnek köszönhetően. A helybeliek a szőlősben három „völgyet” különböztetnek meg. Ezek közül első lépésben augusztus-szeptemberben a Nyúlháton és a Teremi völgyben párhuzamosan kezdődnek el a munkálatok, a kereszttől a Szőlős külső része felé. Azokat a helyeket ahol a munkálatokat éppen végzik, nap közben lezárják a forgalom elől, de gondoskodnak kerülőről. (A megfelelő helyekre forgalomirányító táblákat is kihelyeznek.) Ugyanakkor délutántól másnap reggelig (kb. 18-tól 7 óráig) a kérdéses útszakaszokon is lehet közlekedni. A második lépésben október-novemberben a Vraja Viilor moteltől a kereszt felé, illetve ezzel párhuzamosan a Szentjánosi völgyben végzik majd a munkálatokat. Harmadik lépésben a Nyúlhát maradék részén és a volt pártszőlős övezetében épülnek ki a vezetékek. Az előzetes terv szerint a munkálatokkal 2015. december 31-ig végeznek. A munkáltató a Nagykároly vezetékes vízzel való ellátásáért felelős szatmárnémeti Apaserv cég, a kivitelező pedig a szatmárnémeti Samcif Rt. Fontos tudnivaló a Szőlősben ingatlannal rendelkező nagykárolyiak számára, hogy saját érdekükben jól teszik, ha a helyszínen idejében felveszik a kapcsolatot a munkálatok irányítójával annak érdekében, hogy a vízóra számára kiépítendő akna, és a szennyvizes akna leendő helyét közösen állapítsák meg. Ez akkor bizonyulhat majd előnyösnek, ha házukat immár saját költségen ráköttetik az elkészült utcai víz-, illetve szennyvízvezeték hálózatra. Arról nem is beszélve, hogy a vezetékes víz célba juttatásával ellentétben a szennyvíz elvezetése gravitáció segítségével történik, így ahol nem lejt megfelelően a vezeték, a szennylé felgyűlhet, ami egyebek között bűzt eredményez…

(Forrás: Nagykároly és Vidéke)

1
Szőlős – Lendvay Zoltán olajfestménye