Nagyboldogasszony napján

Szombaton 11 órakor kezdődnek a búcsúmisék Erdődön, Túrterebesen, Szamosdarán, Nagymajtényban, Felsőbányán és Hosszúmezőn.

Nagyboldogasszony napja a magyarság ősi ünnepe, amikor Jézus szülőanyjának mennybemeneteléről emlékezünk meg. A Katolikus Egyház számára kiemelt jelentőségű ünnep, mely az ősegyházig nyúlik vissza, és mely szerint Krisztus Anyja, Mária halálával osztozott Szent Fia dicsőséges feltámadásában: testben és lélekben egyaránt a Mennyországba jutott, mert testét angyalok kara emelte a mennyekbe. A népszokásban az ünnep előestéjén (vigíliáján) az emberek virrasztással várták a hajnalt, és Nagyboldogasszonyhoz így imádkoztak: „Nyújts kezet Mária / nyiss kaput angyal, / hogy mehessünk a kerek ég alatt, / lobogó csillag felett az örök életre!”

A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, szombaton 11 órai kezdettel kerül sor. Túrterebesen Ft. Hársfalvi Ottó általános helynök; Erdődön Ft. Bauman István lázári plébános; Nagymajtényban Ft. Szinovácz György mezőpetri plébános; Felsőbányán Ft. Teffenhart István józsefházi plébános; Szamosdarán – ahol a hívek kilenceddel készültek, és a búcsú előtt triduumot is tartanak este nyolc órai kezdéssel – Ft. Fanea József újmisés; Hosszúmezőn pedig Ft. Reszler Mihály máramarosi főesperes mond majd szentbeszédet. Várják a helyi és zarándok híveket az ünnepi alkalmakra!

Képeink egy korábbi majtényi kirbájon készültek.