Nagyboldogasszony ünnepe lesz szombaton

Erdődön, Túrterebesen, Szamosdarán, Nagymajtényban, Felsőbányán és Hosszúmezőn is Nagyboldogasszony búcsút tartanak.

Nagyboldogasszony napja a magyarság ősi ünnepe, amikor Jézus szülőanyjának mennybemeneteléről emlékezünk meg. A Katolikus Egyház számára kiemelt jelentőségű ünnep, melynek története az ősegyházig nyúlik vissza, és mely szerint Krisztus anyja, Mária, halálával osztozott Szent Fia dicsőséges feltámadásában: testben és lélekben egyaránt a Mennyországba jutott, mert testét angyalok kara emelte a mennyekbe.

A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Túrterebesen Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója szentbeszédével tartják a búcsút szombaton, 11 órától. Ugyanabban az időben Erdődön Simon Attila püspöki titkár, a székesegyház helyettes plébánosa, ifjúsági- és ministránslelkész, Nagymajtényban Czier István mezőfényi plébános, Szamosdarán Dudás Mikós mikolai plébános, Felsőbányán pedig Fanea József, a nagybányai Szentháromság egyházközösség segédlelkésze prédikációjával kerül sor a búcsús szentmisére.

A tavalyi majtényi kirbájon készültek az alábbi képeink.