Nagykároly Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az idei évre kulturális, sport- és egyházi intézmények számára

A helyi költségvetésből történő, vissza nem térítendő támogatási pályáztatás törvényi kereteit a 2005. évi 350-es törvény biztosítja, amely a közpénzekből finanszírozható, vissza nem térítendő költségvetésű, általános érdeklődésre számot tartó, nonprofit szervezetek számára kiírt pályázatok rendszerét szabályozza. A következő területeken tevékenykedő nonprofit szervezetek pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra: kultúra, sport, egyházak, egyházi intézmények.

Finanszírozási alap: Nagykároly Megyei Jogú Város saját 2022-es költségvetése, amelyet a helyi tanács a 2022.02.09/22-es számú határozatában fogadott el, és amelynek értelmében kultúra és sport 49 125 lej, vallási felekezetek 142 000 lej, szociális téren tevékenykedő szervezetek esetében 27 600 lej. Megpályázható összérték 218 725 lej.

A beérkező pályázatok elbírálásának és finanszírozásának módszertanát Nagykároly Helyi Tanácsa a 2018. évi 65-ös számú határozatában állapította meg.

A projektjavaslatok benyújtásának határideje 2022.07.07 16:00 óra.

Bővebb információk a nagykárolyi városháza jogi osztályán, illetve a 0261.861.659-es telefonszámon és a polgármesteri hivatal www.municipiulcarei.ro internetes oldalán kaphatók. A vissza nem térítendő támogatás megpályázásához szükséges iratcsomót postai úton vagy személyesen lehet leadni a nagykárolyi városháza iktatójában, lezárt borítékban.

A borítékot a következőképpen kell megcímezni: Nagykároly Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nagykároly, 1 Decembrie 1918 utca 40. sz., Szatmár megye, 1. sz. szoba, Iktató. A pályázati iratcsomónak a szükséges okmányok egy eredeti és egy másolatban leadott példányát kell tartalmaznia. Fontos, hogy mindkét példánynak ugyanabban a lezárt borítékban kell lennie. A borítékra rá kell írni román nyelven a pályázó szervezet pontos megnevezését, értesítési címét, a pályázat címét, azaz a megvalósítani kívánt tevékenység pontos megnevezését, azt a tevékenységi területet, amelyen belül pályázik, illetve a következő megjegyzést (román nyelven) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare” (Nem bontható fel a pályázat elbírálási időszaka előtt).

A program időtartama: a szerződések aláírásától számítva 2022. december 20-ig tart.

A projektek értékelési és kiválasztási időszaka 2022.07.08-2022.07.22.A 350/2005. sz. törvény 20. cikkének (2) bekezdése szerint. gyorsított eljárást alkalmaznak, mert olyan projektekről van szó, amelyek sürgős finanszírozást igényelnek.