Nagykárolyi tervezőcsapat munkája az új hadadi református templom terve

Új református templomot építenének a hívek számára Hadadon. A hadadi gyülekezet évekig sikertelenül küzdött, hogy a talajmozgások miatt életveszélyessé vált műemléktemplomát megóvja a pusztulástól. 2009-ben világossá vált, hogy a 15. századi templom menthetetlen, és szükséges új templomot építeni. 

Tíz év sikertelen próbálkozás után, tavaly sikerült megvásárolniuk egy olyan telket, amelyen az új templom biztonságban megépülhet. Az építkezés költségei azonban meghaladják a 420 lelkes gyülekezet anyagi lehetőségeit. Mivel egyháztörténelmi jelentőségű pillanat az új templom építésének elkezdése, a megvalósítás támogatására az Esperesek Kollégiumának előterjesztésére, az Egyházkerület Igazgatótanácsának döntése értelmében folyó év végéig tartó gyűjtést hirdettek.

A gyülekezet számít a segítő szándékú támogatókra, e hiszen manapság nagyon nehéz fába vágja a fejszéjét az a közösség, amely templomépítésre készül. Tőtős Beáta-Margit hadadi lelkésznő gyülekezete azonban bízik benne, hogy most végre sikerrel járnak és új templomba költözhet a helyi református közösség.

A templom alapkövének elhelyezésére májusban kerítettek sort. Az építendő, új templom terveit a nagykárolyi Király Gyula építészmérnök által vezetett iroda készítette, Fastus Andrea műépítész közreműködésével. 

A fiatal műépítészt kértük, meséljen eddigi szakmai tapasztalatairól, illetve arról is, milyen kihívások elé állította az új templom tervezésének megbízása. 

“Hivatásként tekintek a munkámra és természetesen igyekszem mindig az ügyfél, a megbízó kéréseit teljesíteni a jogi keretek figyelembe vételével. A gyakorlatban úgy működik mindez, hogy az ügyfél eljön hozzánk, elmondja milyen tervei, elképzelései vannak és ezt az építész megtervezi, ellátja külső- és belső dizájnnal is. Mindeközben a kiveitelezést végző mérnökkel is együtt tevékenykedik, mivel ez a két vonal folyamatosan összefügg egymással.

Egyikünk a másik nélkül nem tud eredményesen dolgozik, hiszen a műszaki tervek elkészítése során adódhatnak olyan nehézségek, melyek nem teszik lehetővé azt, hogy maradéktalanul teljesítve legyenek a műépítész által készített tervek. Ilyenkor módosításokra van szükség, amik nem történhetnek meg a mérnök szakvéleménye nélkül. 

A hadadi templom tervezésére vonatkoztatva, Király Gyula és én így dolgozunk egymást kiegészítve, hiszen egyikünk a másik nélkül nem tudott volna tevékenykedni ezen a projekten”- mondta Fastus Andrea.

A Nagykároly-kertvárosi református templom és Kálvin Központ látványtervének az elkészítésében dolgozott Fastus Andrea is. Ez volt az első alkalom, amikor kapcsolatba került a templomépítésben tevékenykedő Király Gyulával.

Nagyon hálás vagyok Király Gyulának, a lehetőségekért, a támogatásért, a segítségért. Ő mindig is biztatott, hogy  kezdjem el járni saját utamat. Hatalmas tapasztalattal rendelkezik és műszaki szempontból is nagyszerű szakember, akit maximálisan tisztelek. Kiemelkedőnek tartom, hogy bízik és lehetőséget ad a fiataloknak, engedi őket – minket – dolgozni.

A hadadi templomhoz, Tolnay István esperes úr által történt a megkeresés. Király Gyulához irányította az esperes úr a hadadi tiszteletesasszonyt, Tőtős Beátát is, aki elmondta, hogy az elmúlt 14 évben már kétszer is elutasították a templomépítési terveit, azonban úgy döntöttek, hogy a korábbi évek kudarcai ellenére mégis újra nekikezdenek ennek az álomnak a megvalósításához. Ők keresték meg Király Gyulát, aki szólt nekem és így kerülhettem bele én is a tervezői feladatokat végző csapatba.

Nagyszerű dolog templomot tervezni, egész más kihívás mint egy lakóházat építeni. Mindegyik más jellegű feladat, de éppen ez a szép a szakmámban, ezt szeretem, hiszen ezért lettem építész. Elkészült a terv, elfogadásra került, elhelyezték a templom alapkövét.

Örülök, hogy részt vehettem ebben a munkában, hiszen nem csak műépítészként, hanem hívő emberként is töltekezhettem ebből a feladatból”- mondta a fiatal műépítész.

Nem csak fiatal szakembereként, hanem fiatal édesanyaként is szívén viseli a különböző projekteket, Fastus Andrea. Mint mondta,  van még egy terve, egy bölcsőde épületének elkészítése, ami kisgyermekes anyukaként szintén közel áll a szívéhez. Ez egy függőben lévő projekt, azonban nagyon bízik benne, hogy egyszer sikerül megvalósítani.

Mint ahogy abban is nagyon bízik, hogy a hadadi templom tervei is valósággá válnak egyszer. Azonban mindehhez összefogásra van szükség. Aki szeretné segíteni a hadadi református gyülekezetet abban, hogy ez a terv megvalósuljon, az a következő számlára utalhatja az adományait, megjelölve az adományozást célját (HADADI TEMPLOM):

RO17OTPV220000227590RO18 – OTP BANK

Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, CUI 4390305

Az Isten gazdagon áldja meg a jókedvű adakozókat! Minden segítséget nagyon köszönnek a templomépítők!