Nem engednek a ’48-ból

Petőfi Sándor mellszobrát újították fel Börvelyben.

 

„Sokszor talán fáradtsággal jár, izzadtsággal, de akkor lesz jövendőnk, hogy ha merjük vállalni a munkát. Akkor lesz jövendőnk, hogy ha merjük vállalni a gyermekáldást, hogy ne kevesedjünk meg, hanem inkább szaporodjunk, és akkor lesz jövendőnk, hogyha megőrizzük identitásunkat, akár nemzeti, akár keresztény identitásunkat, ha nem olvadunk bele a népek olvasztótégelyébe, hanem megőrizzük a mi ezeréves örökségünket” — mondott útmutatást a ’48-as forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából bemutatott ünnepi istentiszteleten Kátai Tibor börvelyi parókus lelkipásztor.

A helybeli iskolások a tantestület kíséretében nagy számban vettek részt az ünnepi egyházi szertartáson. Az egyházközség kórusa kedveskedett énekszolgálattal, majd a tiszteletes fogalmazta meg 171 esztendeje történtek mának szóló üzenetét. A Szentírás passzusai értelmében fontos ragaszkodunk az Úrhoz, hiszen „lelkünk és pajzsunk ő” — emelt ki egy zsoltárpasszust. A lelkipásztor szerint március 15-én hálát kell adnunk azért, hogy van kire és mire emlékeznünk, „ugyanakkor lépjünk át a jelenbe, figyelnünk kell a jövendőre”, a mi feladatunk kapcsán kiemelte: „vállaljuk azt, ami reánk bizatott, tegyük meg nap mint nap, kis és nagy tettekben egyaránt”.

A Szózat eléneklésével zárult az istenházában az ünnepség lelki megalapozása.

Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 171. évfordulója alkalmából szervezett börvelyi rendezvény az iskola előtt díszelgő Petőfi Sándor-mellszobor előtt folytatódott. A fúvósok traktusaira gyűltek össze az ünneplők. Iskolások vers-, tánc- és énekszolgálata következett – s közben ama nevezetes márciusi ifjakra, illetve eleve az akkori történésekre is kitértek összeállításuk keretében a tanulók, akik a műsor közben nemzetiszínű virágokat helyeztek el körbe maguk elé — ezzel is érzékeltetve, hogy sajátjukénak vallják jeles elődeik áldozatvállalását.

Kiss Zoltán polgármester, a helyi RMDSZ elnöke ünnepi beszédében amellett foglalt állást, hogy szükséges Börvelyben emlékezni eleinkre, hiszen az identitásunk az ő áldozatvállalásukra vezethető vissza. Érzése szerint a március idusi gondolatsor azt üzeni nekünk, „hogy együtt legyünk, hogy összetartsunk, nemzetünk iránti szeretetből, a magyarság, Börvely község, a családjaink, és nem utolsó sorban gyermekeink iránti szeretetből”. Nagy Szabolcs, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke ünnepi beszédében kiemelte: „a börvelyi közösség egy igazi tenni akaró közösség”. Szerinte fontos az, hogy itt „nem csak ápolják a hagyományokat, hanem újra és újra megteremtik ezek átadásának a lehetőségét”.

Nemrégiben felelőtlen rongálás áldozata lett a községben majd két évtizede felavatott Petőfi-mellszobor. A helyi RMDSZ közössége úgy döntött, hogy nem csak felújítja azt, hanem márványlappal vonja be, feldíszíti a büsztöt. A tiszteletteljes ünnepség a felújított mellszobor újra leleplezésével folytatódott — arra, illetőleg az ünneplőkre, főhajtókra áldást mondott a lelkipásztor. Majd a koszorúk elhelyezése következett — egyaránt koszorút helyezett el az egyházi, az iskolai és a politikai közösség. Zárásként pedig a nemzeti imánkat énekelte el a sokadalom a fúvósok kíséretében.