Nepomuki-kirbáj

A folyók, a hidak, a hajósok, a vízimolnárok és a halászok védőszentje, a gyónási titok mártírja Nepomuki Szent János. Emlékünnepének különös hangulata volt szombaton, amikor is Mezőpetriben búcsús misét mutattak be. Bart Imre fotós hangulatjelentésével szolgálunk.

Nem sokkal pappá szentelését követően, Nepomuki Szent János prágai kanonok és érsekhelyettes lett. IV. Vencel cseh király őt választotta gyóntatójául. Vencel gyanakodott a feleségére és azt követelte Nepomuki Szent Jánostól, hogy árulja el neki, mit gyónt a királyné? A gyónási titok szentségére hivatkozva ő megtagadta a király kívánságát. IV. Vencel azt is nehezményezte, hogy a tudta nélkül, helyettes érsekként megerősített egy apátválasztást. Mindezekért elfogatta, megkínoztatta, majd a Moldva folyóba dobatta őt.

XIII. Benedek pápa 1729-ben iktatta a szentek sorába, emléknapja május 16-a.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a gilvácsi, lajosvölgyi, rónaszéki, szigetkamarai templomok, a mezőpetri és aknasugatagi kápolnák titulusa Nepomuki Szent János.