Nyílt nap és mesedélután a Kalazanciban

Különleges mesedélutánra hívták a Kalazanci iskolába azokat a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket, akik ősszel kezdik majd előkészítős kisdiákként iskolai tanulmányaikat. Az immár hagyományosnak számító iskolanyitogató rendezvényre, vagyis az ismerkedős délutánra sok leendő, kíváncsisággal és lelkesedéssel teli kisiskolás érkezett.

“Az iskolakezdés minden család életében mérföldkövet jelent, nem mindegy hogyan készül fel rá szülő és gyermek, nem mindegy milyen szempontok szerint választunk gyermekeinknek iskolát” – fogalmazta meg köszöntőjében Kocsis Aliz igazgatónő.

A választás megkönnyítése érdekében próbál segitséget nyújtani minden olyan jellegű rendezvény, foglalkozás, ahol a családok betekintést nyerhetnek egy tanintézmény hétköznapjaiba. Az iskoláról készült rövid bemutató előzményeként, az igazgatőnó, Kalazanci Szent József szavait idézte, mely az iskolában folyó nevelői munka alapjait is meghatározza, kiemelve a tudás átadása és a lelki nevelés kettős irányát.

„Ha ugyanis a gyerekeket kiskoruktól fogva, szorgalmasan nevelik vallásos életre és műveltségre, kétségtelenül remélhető, hogy egész életük boldog lesz.”

Minőségi oktatás, számtalan közösségépítő program

A bemutató közben az igazgatónő kitért arra is, hogy a szakmailag kiválóan felkészült tanítói munka és az iskola nyújtotta kontinuitás és továbbtanulási lehetőségek mellett legalább olyan fontos az érzelmi biztonság, a szeretetteljes, elfogadó közeg, a lelki nevelés, amit egy felekezeti iskolába érkező kisdiák megélhet.

Kiemelte az alkalmazott alternatív nevelési eszközöket, illetve azokat a programokat, melyekbe a tanítási órákkal párhuzamosan bekapcsolódhatnak majd a gyermekek, valamint a családok: erdei iskola, hangszeres oktatás, sporttevékenységek, családi napok, szülők bálja, szülők akadémiája, stb. A szülőket az iskola lelkivezetője, Ft. Turtureanu Róbert atya is köszöntötte, kiemelve azt a pluszt, amit egy egyházi iskola nyújthat a nevelés terén.

A délután további részében, Nagy Tünde tanítónéni és negyedikes diákjai vonták be a kíváncsisággal és izgalommal teli óvodásokat és szüleiket egy kedves őszi mesejátékba, játékkal, tánccal, mókával ismerkedve az őszi erdőben élő állatkákat. De volt kincskeresés és jól megérdemelt falatozás is.

Következő programelemként elsősorban a szülőkre fókuszáltak a szervezők. Habuczki Hajnalka, iskolai tanácsadó tartott rövid előadást az iskolaérettségről, ezt követően pedig egy, az iskolaérettséget felmérő tesztlap kitöltésére is sor került. Szabad beszélgetés keretében sok kérdésre érkezett válasz, a szülők kérdezhették az iskoláról, azokat a társaikat, kiknek nagyobb gyermekeik ebben az intézményben tanulnak vagy éppen negyediskesekként voltak jelen a foglalkozáson. Párhuzamosan a gyerekek kézművesműhely keretein belül ügyeskedhettek. A délután során, a változó mesehelyszíneknek köszönhetően, a vendégek betekintést nyertek az épület tantermeibe, melyek mindegyike a legmodernebb didaktikai felszerelten a gyermekek minőségibb képzését szolgálja. A látogatók a tantermeken kívül az iskola tornatermébe és a könyvtárba is beleshettek a délután folyamán.