Ön tudja hányan élnek a hivatalos adatok szerint Mezőteremen, vagy Csanáloson? Ha nem, akkor most megtudhatja!

Korábban már beszámoltunk róla, hogy megyei és városi szinten is csökkent a magyarok aránya térségünkben, illetve elemeztük már a Nagykároly és vidéki települések népszámlálási adatait. Most folytatjuk ezt a sort: Mezőpetri, Piskolt, Csanálos, Mezőterem, Szaniszló lakossági adatait vizsgáltuk.

Mezőpetriben összesen 1388 embert élt 2021 végén, ami pont 200-al kevesebb, mint az előző népszámlálás során, 2011-ben, amikor 1588-an éltek a településen. Mezőpetri valódi sváb településnek mondható, hiszen Nagykároly és vidékén egyedüliként itt haladja meg a német nemzetiségűek száma a magyarokét. 549 ember vallotta magát német etnikumúnak, míg magyarnak 542-en. Összevetve a 2011-es adatokkal a németek számában jelentős növekedés figyelhető meg, hiszen a 10 évvel ezelőtti népszámláláson csak 434-en ragaszkodtak a sváb nemezetiségükhoz. Ezzel ellentétben a magyarok száma jelentősen csökkent, hiszen 2011-ben még 745-en voltak. De csökkenés figyelhető meg a románok számában is, akik most 148-an vannak, 2011-ben pedig 199-en voltak és a romák számában is. Az ő csoportjuk tíz év alatt kevesebb mint a felére csökkent: 2011-ben még 167-en voltak, most viszont már csak 72-en vallották magukat romának.

Piskolt községet 2934 ember alkotja, ami szintén kevesebb, mint az előző népszámlálás során, amikor is 3161-en voltak. A románok száma itt jócskán meghaladja a magyarokét, 2021-ben 1972 román volt (2011-ben 1825), míg magyar csak 619. A magyarok száma itt is csökkenő tendenciát mutat, hiszen 2011-ben 780 ember vallotta magát magyar nemezetiségünek. A romák száma stagnált az elmúlt tízv évben: most 458-an vannak, 2011-ben 470-en voltak. Érdekesség, hogy 2011-ben 8 ember vallotta magyarokétt német nemzetiségűnek, 2021 végén viszont ebben a csoportban egy embert sem számláltak.

Szaniszló községet 3223 személy alkotja, akik közül 1180-an magyarok, 1375-en románok, 375-en romák, 81-en pedig németek (svábok). 2011-ben Szaniszlón is jelentősen többen voltak. Az összlakosság ekkor 3515 személy volt, ami 1378 magyarból, 1528 románból, 121 svábból, és 407 romából állt.

Mezőteremen 2068 embert számláltak 2021 december 1-jén, míg 2011-ben 2226-an voltak a községben. Érdekesség, hogy Mezőteremen a magyarok száma jelentős mértékben nőtt az elmúlt tíz év alatt, hiszen míg 2011-ben 527 magyar élt a településen, addig a legutóbbi népszámlálási adatok szerint jelenleg 831 a magyarok száma Mezőteremen. Ezzel a növekedéssel a magyar-román arány szinte kiegyenlítődött, mivel románnak 849 ember valotta magát (2011-ben 914). Az összenépességszám csökkenése a román számában érhető utól: míg 2011-ben még 448-an voltak, addig 2021-re 146-ra apadt a számuk. Ugyanakkor a német nemzetiségűek körében is jókora csökkenés figyelhető meg: 2011-ben 243 ember vallotta magát svábnak, 2021-ben pedig csak 85 (nagyrészük valószínűleg a magyarok közé olvadt be).

Csanáloson 1407 ember él, túlnyomó többségben itt is magyarok, 1002-en. 2011-ben 1447 volt az összlakosság száma, 805 magyarral. Jelentős számban vallották magukat németnek is a községben, 215 ember, tekintettel a település sváb múltjára. Bár a falu összelakosságszáma enyhén csökkenő tendenciát mutat, a Csanáloson élő magyarok körében mégis növekedés figyelhető meg. Ez a növekedés – akárcsak a fennebb említett Mezőterem esetében – a svábok elmagyarosodásának köszönhető (2011-ben 346-an vallották magukas svábnak). Románok 124-en vannak (154-en voltak 2011-ben), míg romák 20-an (2011-ben ők is sokkal többen, 118-an voltak).

Lang Gyopárka