Örökfogadalom Boldog Celestina Donati ünnepén

Püspöki szentmisével emlékeznek meg a Piarista Nővérek alapítójukról, annak mennyei születésnapján, március 18-án. A szentmise keretében tesz örökfogadalmat Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér.

A Kalazanci Szent József plébániatemplomban március 18-án, hétfőn 18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Amelynek keretében a nővérek megújítják fogadalmukat, és Jó Pásztorról nevezett Ágnes nővér leteszi örökfogadalmát a rend elöljárójának kezébe. Az ünnepi szónok Ft. Molnár Lehel Schp, piarista szerzetes tanár lesz.

Az egyházmegye ismét a Kegyelem Évében kezdi a nagyböjtöt. Az Istennel való különlegesen közvetlen találkozás ideje lehet ez. Nem az önként vállalt lemondások, önmegtartóztatás, szenvedés a legfontosabb, hanem sokkal inkább meghívás arra, hogy teremtsünk alkalmat, időt, megfelelő körülményeket ahhoz, hogy a minket szerető Szentháromságos Isten jelenléte szívünkben, lelkünkben, szavainkban, tetteinkben ne múljon el eredménytelenül. Boldog Celestina Donati Jézus keresztúti szenvedésén elmélkedve mély hálával csodálja Jézust, aki mindent vállalt értünk, még a kereszthalált is. Jézus megteszi értünk ma is, csak annyit kér, ne hagyjuk magára ezen az úton, figyeljünk rá, próbáljuk érteni és törekedjünk nagyon szeretni. Ezen a szépséges tavaszon Celestina anyával együtt mondhatjuk a levegő minden részecskéjének, földnek, víznek, valamennyi élőlénynek: dicsérjük együtt Megváltónkat, ezzel feleljünk a Kárvárián értünk elszenvedett fájdalmaira.

A Piarista Nővérek szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt erre a nagy horderejű eseményre, s imáikba ajánlják az örökfogadalom-tétele előtt álló Ágnes nővért, s valamennyi piarista nővért szerte a világon.

Tóth Borbála
piarista nővér