Óvodát és templomot építenek

A reformáció emlékünnepére, történetesen az 500. évfordulójára sikerült tetőt húzni az épülőfélben lévő nagykárolyi Kálvin-központra. Ennek apropóján kérdeztük ifj. Tolnay István esperest, a kertvárosi kálvinista gyülekezet lelkipásztorát.

– Való igaz, hogy az utolsó csavart a templom tetőszerkezetébe idén október 31-én helyezték el. Nem tartom ezt véletlennek, hogy mindez éppen a reformáció emlékünnepén történt meg. Hogy éppen ezen a napon jutunk el odáig, mi, nagykárolyi kertvárosiak, hogy végre tető van a templomhajó felett. Nyilván a gerendaszerkezet már az év elején felkerült. Munkálatokat végeztünk az egész nyár során, kivéve augusztust és szeptembert, ugyanis akkor voltunk abban az időszakban, amikor meg kellett rendelni a tetőszerkezethez az anyagokat, és ez a folyamat sajnos elhúzódott. A lényeg azonban talán az, hogy ebben az esztendőben egy nagyobb összegű támogatást, konkrétan 10 millió forintot kaptunk a budapesti Bethlen Gábor Alapkezelőtől. Ezt a támogatást júniusban, illetve szeptember és október hónapokban használtuk fel. Mit végeztünk el ebből a támogatásból? Júniusban a leendő Kálvin-központ gyülekezeti épületszárnyát, az emeletet sikerült felfalazni, és a falazás közé kiönteni a betonoszlopokat, majd pedig megönteni a födémszerkezetet. Tehát a Bethlen-alap támogatásának első részét a födém- és az oszlopszerkezetre használtuk fel. Utána sajnos eltelt két hónap anélkül, hogy valamit tudtunk volna tenni a templomnál. Szeptemberben sikerült hozzáfogni a tetőszerkezethez. Így a támogatás második felét tulajdonképpen a tetőszerkezetre használtuk fel. Nyilván azt az összeget ki kellett egészítenünk más forrásokból érkezőkkel, például a nagykárolyi önkormányzat támogatásával, továbbá a hívek adományaival. Az az úgynevezett szendvicspanel, ami felkerült, nagyon márkás készítmény, ugyanis úgy gondoljuk, hogy nagyon jót kell választanunk, hiszen nem akarjuk tíz év múlva lebontani és újrakezdeni az egészet. Éppen ezért többet fizettünk érte, mint egy átlagos szendvicspanelért, de úgy gondoljuk, hogy megérte ez a többletkiadás. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Bethlen Gábor Alapnak a megtisztelő támogatását.

2

– Óvodaépítés is zajlik a központban. Talán nem árt ennek a mikéntjeiről is szólni…

– Induljunk el onnan, hogy a magyar kormány meghirdette a határon túli magyar óvodák támogatásának a lehetőségét, az egyházkerületünk pedig élt ezzel a lehetőséggel, és ők értesítettek engem. Valószínűleg tudták azt, hogy nekünk a 2001-es eredeti dokumentációban szerepelt egy kétcsoportos óvoda létesítésének szándéka. Számunkra tehát ez nem volt újdonság, hanem egy óriási lehetőség arra, hogy amint annak idején elterveztünk, és amiről sajnos már lemondtunk, hiszen éreztük, hogy szűkösek az anyagi lehetőségek, nos, mégis van remény ennek a létrehozására. Természetesen azonnal igent mondtunk az egyházkerület felkérésére, azaz a Bethlen Gábor Alap által nyújtott lehetőségre. Hozzákezdtünk az épület áttervezéséhez, nagyon gyorsan elkészültek az architekturális és statikai tervek, be kellett ismét szereznünk az építkezési engedélyt, a különböző részengedélyeket, majd október elsején megtörténhetett az új, az óvodai épületszárny alapjainál az első kapavágás is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a központ baloldali épületszárnya, az, ami már megvolt, ahhoz hozzáépítünk egy teljesen új, tantermeket tartalmazó szárnyat. A kettő egysége képezi majd az óvodát, a leendő nagykárolyi Kálvin János református óvodát. Jelen pillanatban az alapjai vannak kiöntve, illetve a meglévő épület emeletén a falak vannak körülbelül 1,80 méter magasra felemelve.

– Előrehaladott állapotnak mondhatjuk. Gondolom, a tél beköszöntével teljesen abbamaradnak a munkálatok…

– Hogy a munkálatokat lehet-e télen folytatni, vagy sem, azt a szakemberekre bízom. Úgy tájékoztattak, hogy amennyiben nem lesz túlságosan hideg, bizonyos munkálatokat lehet végezni. A mi álláspontunk az, hogy amikor és ameddig lehet munkálkodjanak, ugyanis a pénz a rendelkezésünkre áll. Szeretnénk, hogy ha a jövő év nyarára az óvoda épülete teljes egészében elkészülne. Szintén szeretnénk, de csak szeretnénk, tehát egyelőre erről biztosat nem merek mondani, szeretnénk, ha szeptembertől be is indulhatna ez az óvoda. Bízunk Isten áldásában, hogy segítségünkre lesz. Nagyon szeretnénk azt is, hogy ha az óvoda elkészül, nos, akkor mellette a templom sem maradna elkészületlenül, félkészen… Ezért reménykedünk a további támogatásokban.

A felvételeket az Épül a Nagykároly-kertvárosi református templom, óvoda és Kálvin-központ elnevezést viselő Facebook-oldalról kölcsönöztük. A felületen még számost talál.