„Rákóczinak büszke kora…”

Rendhagyó történelemórákat tartott a Partiumban – így Nagykárolyban is – Nagy Csaba Bartók-díjas tárogatóművész a Rákóczi Tárogató Egyesület és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Partiumi Alelnöksége szervezésében. A kuruckor zenéjéről, az irodalmi emlékeiről és helyszíneiről szól, mi több, ízelítővel is szolgál Szatmár és Máramaros megye iskoláiban.

November 22-én, Ady Endre születésnapja délelőttjén épp Nagykároly vendége volt, s az ottani Kalazanczi Szent József Líceum diákjainak tartott előadást Kuncz László Tinódi-lant-díjas énekművész, valamint Muzsnay Árpád, az EMKE főtanácsosának társaságában.

Az interaktív előadás során Krasznahorka büszke vára, Kassa, és megannyi helyszín, közte persze a Szatmári béke megfogalmazásának helyszíne, a nagykárolyi Károlyi-kastély is felmerült, mindegyikhez illő dal járult, melyeket tárogatószó, azaz a kurucok kedves hangszerének muzsikája kísért.

A kora délelőtti órákban a művészek ellátogattak meg a november 18-án felavatott Ady Endre–Marchiş Otilia-szoborcsoporhoz. Nagy Csaba rövid rögtönzött tárogatókoncerttel köszöntötte a városhoz kötődő két kiválóság szoboregyüttesét, emlékezett meg arról, hogy a kuruc hagyományokhoz többször is visszanyúló, azt előremutató példaként gyakran idéző Ady Endre a közeli Érmindszenten – talán épp percekkel 140 esztendővel azelőtt – látta meg a napvilágot.

Remélhetőleg, gesztus értékű cselekedetével hagyományt indított el – tette hozzá Muzsnay Árpád. Nagy Csaba Kuncz Lászlóval együtt megfogalmazott óhaja: legyen a nagykárolyi gyönyörű szoborcsoport az európai gondolkodású művészek főhajtásának hagyományos, minél gyakoribb színhelye.

A művészek a Nemzeti Alap támogatásával jártak Gencsen, Tasnádon és Magyarcsaholyban, majd Nagykároly után Csanáloson és Mezőfényen. Szintén kurucdallamokat szólaltattak meg Szinérváralján, Nagybányán és Koltón. Visszavárjuk őket!