Régészetről, boszorkányokról is mesélt dr. Hágó Nándor a nagykárolyi középiskolásoknak

Charles Robert Darwin angol természettudós, a biológiai evolúció egyik felismerője, egyúttal névadója (darwinizmus). A róla elnevezett, és a születésnapjához, február 12-éhez kötött Darwin-nap a tudományos gondolkodás nemzetközi ünnepe.

A Darwin-nap kezdeményezői úgy gondolták, annak ellenére, hogy modern kultúránk és életvitelünk nagyrészt a tudomány eredményeire épül, sokáig nem volt olyan nemzetközi tradíció, amely méltóképpen megemlékezett volna a tudományos módszerről, és az ennek segítségével felépített tudáshalmazról.

Az elmúlt években rendre szerveztek előadásokat, kisebb bemutatókat Nagykárolyban is. Nem volt ez másként az idén sem, hiszen dr. Hágó Attila Nándor, a Városi Múzeum régésze két előadással is készült a város diákjai számára.

Az első előadásra a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban került sor, hétfő délelőtt. Ennek központi témája a régészet mint tudományág volt. A délelőtt folyamán a diákok megismerhették a nagyobb és különlegesebb régészeti felfedezéseket, képet kaphattak arról, hogy hogyan zajlik egy feltárás, milyen ásatások léteznek, illetve Nándor azt is részletezte, hogy honnan tudják a szakemberek, hogy hol és hogyan kell ásni, illetve azt, hogy miért fontosak ezek az ásatások, feltárások. Mesélt ugyanakkor a talált leletekről, azok típusairól, feldolgozásukról, illetve arról, hogy milyen utat járnak be addig, amíg múzeumba kerülhetnek, és a nagyközönség is láthatja őket. Szó esett továbbá a hagyományos és modern kutatási módszerekről, a kémia, illetve a fizika régészettel való kapcsolatáról. A lelelek vizsgálatakor ezek a módszerek kulcsfontosságúvá válnak, hiszen a tárgyak kémiai összetétele, az anyagvizsgálatok sokat elárulnak azok eredetéről és koráról.

Szintén hétfőn délben került sor a második előadásra, az Elméleti Líceumban. Az előadás folyamán a boszorkányperekbe nyerhettek betekintést a diákok, megtudhatták, hogy hogyan alakult ki a boszorkányokban való hit, kik voltak a boszorkányok, és hogyan védekeztek ellenük. Bemutatásra kerültek az elhíresült boszorkányperek, az ezekhez kapcsolódó kínvallatások, ugyanakkor Nándor beszámolt a nagykárolyi, illetve környékbeli boszorkányperekről is.

Bagossy Andrea