Restaurálták a Cimball-képet

Karácsonyra újra a nagykárolyi Kalazanci Szent József templomban lehet a tíz szereplős mellékoltárkép.

2

Joann Cimball jelentős barokk festő volt, aki a Károlyi grófi család felkérésére több szatmári egyházmegyés templom számára készített fő- és mellékoltárképeket. Így büszkélkedhet a nagykárolyi Kalazanci Szent József templom is több, Cimball kézjegyével ellátott mellékoltár képpel, melyből a Nepomuki Szent Jánost ábrázolót korábban, a Páduai Szent Antalt és Assisi Szent Ferencet központi alakokként hordozó, egyébként tízalakos képet pedig most újították fel az egyházmegyei restaurátorműhelyben.

Ahogy Puskás Éva és Sulyok László restaurátoroktól megtudtuk, az 1778-ban festett kép javítása, felújítása több okból is indokolttá vált. Egyrészt az idők során besötétedett, berepedezett, helyenként ki-kilyukadt, de a távolabbi múltban történt a hozzá nem értő beavatkozások is sokat rontottak a festmény minőségén. Így az egyik helyen gyertyával történt kiégetést, lyukat egyszerűen beglettelték és ráfestettek más árnyalatú és oda nem való festékkel – ez az idők során feldomborodott. A vásznat megduplázták, a hibákat kijavították és úgy helyezték fel a konszolidált feszítőkeretre a teljesen felfrissített képet, amely tehát készen várja, hogy hazavigyék. A hívek karácsonykor akár már gyönyörködhetnek benne.

A két említett Cimball-mellékoltárkép restaurálása után hamarosan a harmadikat is a restaurátorműhelybe hozzák, valamint egy Immaculata-képet is a Kalazanci Szent József templomból, ezek remélhetőleg húsvétig elkészülnek és visszakerülnek.

Forrás: Szatmáriegyházmegye.ro