Schupler Tibor: az emberek elfogadták a változást

Csanálos község életében nagy változás következett be a szeptemberi helyhatósági választásokat követően, közel 30 év után új személy került a polgármesteri székbe. Schupler Tiborral az elmúlt hónapokról és a jövőbeli tervekről beszélgettünk.

– Milyen projektek vannak folyamatban jelenleg Csanálos községben?

– Amikor a 2020-as helyhatósági választások után a csanálosi községvezetést átvettem, nem volt folyamatban lévő pályázatunk. Azok, amik korábban, 2017-2018-2019-ban futottak, már mind sikeresen be voltak fejezve. Nyertes pályázatunk volt ugyan, amelynek keretén belül a mezőgazdasági utakat le tudtuk volna kövezni, viszont nem kaptunk rá finanszírozást. Nem csak mi, ez egy sokakat érintő probléma volt, pedig országos viszonylatban a 80. helyen végeztünk, ami szerintem nem egy rossz helyezés, hiszen Csanálos egy kisközségnek számít. Megpróbáljuk ezt a nagyon jól megírt pályázatot valahova máshova letenni, bízva abban, hogy egyszer eljutunk a kivitelezésig.

Jelenleg egy pályázatunk van folyamatban. Csanálos 99%-ban le van fedve víz- és gázellátás szempontjából, a fennmaradt egy százaléknyit jelenleg kivitelezzük. Viszont a szennyvízhálózat kiépítése még hiányzott, erre szerettünk volna minél előbb egy megfelelő projektet találni. Most úgy néz ki, hogy ez a probléma is megoldódni látszik, hiszen van egy pályázat, amit a regionális vízszolgáltató vállalat, az APASERV nyert meg koordinál, megyei szinten. Ennek mi is részesei vagyunk Szaniszlóval és Mezőteremmel közösen. A folyamat jelenleg a licitálási fázisban tart, az elkövetkező egy-két hétben eldől a kivitelezési munkálatokat elnyerő cég neve is. A mi elképzeléseink szerint nyáron, vagy legkésőbb ősszel elkezdődnek a munkálatok. Ez egy nagyszabású projekt, két évbe is beletelhet, mire minden családi ház rá lesz kötve a szennyvízelvezető hálózatra. Mi reménykedünk benne, hogy minél hamarabb elkezdhetjük és ennél fogva minél hamarabb túl lehetünk ezen a problémán is, hiszen már mindenki nagyon várja, hogy ne legyen több gond az emésztőgödrökkel, stb.

– Mik a tervek a közel– vagy távolabbi jövőben?

– Amint fennebb említettem, a szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozó projekt a közeljövőben biztosan elindul. A következő 2-3 év legnagyobb munkálata mindenképp ez lesz. Ugyanakkor van még két pályázatunk, amelyet választások után indítottuk el. Az egyik szorosan kapcsolódik a kanalizáláshoz. Egy falurendezési projektről van szó, amit szándékosan úgy időzítettünk, hogy mire befejezik a munkálatokat, amelyeket nem lehet elvégezni anélkül, hogy feltúrják a falut, akkorára legyen egy helyreállító tervünk is. Ez magába foglalja a járdák térkövezését, kocsibehajtók rendbetételét, Csanálos és Csanáloserdő teljes árkosítását. Továbbá vannak utak, ahol már elavult a régi aszfaltozás, ezeket is korszerűsítenénk, Csanáloserdőn pedig még van körülbelül 2 kilométer hosszúságú közút, ami nincs lebetonozva, ezt is mihamarabb pótolni szeretnénk. Ugyanakkor tervben van a Csanálost Mezőfénnyel összekötő út modernizálása és kiszélesítése, hasonlóan a fényi oldalhoz.

A másik, amit mindenképpen szeretnénk a közeljövőben elindítani, az az iskola és az óvoda modernizálására vonatkozik: tetőcsere, nyílászárók cseréje, szigetelés, tornaterem korszerűsítése, tűzvédelmi és egészségügyi szempontok szerinti berendezés.

Ez a két pályázat már biztosan elindul, már le vannak papírozva, de ezeken kívül is van még számos ötlet, gondolat, terv, amiket erőnkhöz és időnkhöz mérten meg szeretnénk valósítani, akár pályázati pénzből, akár önerőből. Alá van írva egy szándéknyilatkozat Nagykárollyal, Kaplonnyal és Mezőfénnyel közösen egy kerékpárút megvalósításáról. Szeretnénk a kultúrotthonunkat is modernizálni. Ugyan a jelenlegi állapot sem elavult, viszont a konyha mindenképp bővítésre szorul, annak érdekében, hogy a kisebb rendezvényeket gond nélkül meg lehessen ott megszervezni. Egy műfüves pályán és egy szabadidőparkon is gondolkodunk, reméljük ezekre is mihamarabb tudunk pályázatokat készíteni, finanszírozás reményében.

– A közelmúltban közös megbeszélést tartottak a falubeliekkel. Milyen kérdések merültek fel, voltak esetleges problémák, amelyekre mihamarabb megoldást kell találni?

– Természetesen, hiszen egy közösségben mindig vannak problémák, amikre mihamarabb megoldást kell találni. Ezek a vezetőség számára sem ismeretlen, vagy újkeletű gondok, dolgozunk azon, hogy megszűntessük őket. Már a megbeszélés kezdetekor elmondtuk a megjelenteknek, hogy milyen megoldásokat képzeltünk el figyelembe véve a faluközösség érdekeit. A kisebb problémák orvoslását már el is kezdtük: a régi postaépületet és a régi jegyzőlakást már el is kezdtük modernizálni önerőből. Egy kérdőjeles helyzet merült fel a romák építkezéseivel kapcsolatban, mivel engedély nélkül terjeszkedtek. Ezt megpróbáljuk úgy orvosolni, hogy ne csorbítsuk senki jólétét, de a törvényeket is betartsuk. Megpróbálunk tulajdonjogot vagy bérleti szerződést biztosítani nekik.

Nagy az elégedetlenség a községben az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Csupán heti két alkalommal van orvosi felügyelet, ami teljesen érthetően nem elégíti ki a helyiek igényét. Sokan már családi orvost is váltottak emiatt. Ez így nem mehet tovább, mihamarabb megoldást kell találnunk. Először felújítjuk az orvosi rendelő épületét és a szolgálati lakást, ezzel is vonzóbbá téve az orvosok számára a csanálosi praxist. Bízunk benne, hogy ezután akad jelentkező, aki szívesen vállalná a község orvosi ellátását. Mi minden erőnkkel azon leszünk, hogy keressünk egy jó szakembert és olyanná alakítsuk az egészségügyi ellátást, amilyenhez a lakosok hozzá voltak szokva. Ez nem lesz egy egyszerű dolog, annyi bizonyos.

A falugyűlésen egy külön napirendi pontot szenteltünk a szelektív hulladékgyűjtésnek, hiszen ez nagyon gyerekcipőben jár még a községen belül. A környező települések példájából okulva, meg természetesen mi magunk is észleltük, hogy erre mihamarabb praktikus megoldást kell találni, mi is komoly lépéseket akarunk tenni ennek érdekében. Ha elkészül az éves költségvetésünk a legelső dolog lesz, hogy beszerezzük a színes szemeteseket, ezzel is egyszerűbbé téve a szelektív hulladékgyűjtést. A törmelékek tárolására is kialakítunk egy lerakatot, majd az ott felgyűlt hulladékot bezúzzuk és újrahasznosítjuk, akárcsak a növényi hulladékokat. Mindenképp szükség van ezekre az intézkedésekre környezetvédelmi és gazdasági szempontokból is, hiszen minden évben hatalmas összegeket fizetünk a helytelen szemétgyűjtés miatt. Ezt az összeget sokkal fontosabb célokra is fel lehetne használni.

– Nem új ön számára ez a közeg, hiszen az elmúlt években alpolgármesterként tevékenykedett, mégis, mennyire bizonyultak nehéznek az elmúlt hónapok? Sikerült egy jól működő csapatot kialakítani?

– Számomra nagyon hasznosnak bizonyult az a négy év, amit alpolgármesterként töltöttem el, hiszen volt időm betanulni, tudtam, hogy miként működnek a dolgok egy község adminisztrációjában, ezáltal magabiztosabban álltam neki a polgármesteri feladatok megoldásának is. Inkább a megfelelő csapat kialakítása volt a nehezebb feladat. Szerencsére sikerült egy nagyon jó, fiatal, ambiciózus alpolgármestert találni, akivel mindenben együtt tudunk működni. Az elmúlt pár hónap alatt bebizonyította, hogy ő a legmegfelelőbb személy erre a munkakörre. A helyi tanáccsal is remekül együtt tudunk működni, közösen segítjük egymás munkáját a község haladását szem előtt tartva. Ősszel nem volt mezőgazdasági referensünk, ami mindenképp nagy probléma elé állított minket. Az alpolgármester kijelölése után az első dolgunk a versenyvizsga kiírása volt erre a munkakörre. Hála Istennek sikerült találnunk egy megfelelő személyt, aki fiatal, de már nagyon sok tapasztalata van a szakágban. Teljes mértékben meg vagyunk elégedve a munkájával, szakmájából adódóan nagyon sok rálátása van a mezőgazdasági problémákra, ugyanakkor fiatal lévén hatalmas lendülettel vágott neki a munkának. Összességében úgy érzem, hogy az elmúlt pár hónap alatt sikerült kialakítani egy nagyon jól működő csapatot, persze szükség volt rá, hogy húzzunk egy vonalat. Új mentalitással, új lendülettel vágtunk neki a munkának.

– Milyen a viszonya a falubeliekkel, elfogadták, hogy sok év után most egy új polgármesterük van, ami, illetve aki nyilván változásokat hozott magával?

– Én úgy gondolom, hogy elég jó a közhangulat Csanáloson. Persze, az elején bennem is voltak kérdőjelek, de így majdnem fél év eltelte után én úgy látom, hogy az emberek elfogadták a változást. Én megpróbálok mindenkit, azokat is akik nem ránk szavaztak szeptemberben, a munkánkkal meggyőzni arról, hogy jó kézbe került a község vezetése. Ellenségeskedés nincs, természetesen apró súrlódások akadnak, főleg abból, hogy én kimondom azokat a dolgokat, amiket eddig a szőnyeg alá sepertünk. Próbálom rendezni a nézeteltéréseket, fontosnak érzem, hogy az emberekkel civilizáltan kommunikáljunk a problémákról. Persze, most 1-2 év alatt nem tudjuk megoldani 30 év problémáját, de az emberekkel egyeztetve, közösen haladunk a fejlődés útján.

Lang Gyopárka

Megjelent a Nagykároly és Vidéke térségi hetilapban