Sváb nap Kaplonyban

Az Iskola másként elnevezésű alternatív oktatási hét lehetőséget ad arra, hogy a diákok ne csak az iskola falai között tanuljanak és tegyenek szert ismeretekre. E program keretében Kaplonyban, immár a negyedik alkalommal szentelnek egy napot a sváb gyökerek megismertetésének. Ezt a „sváb napot” a Német Demokrata Fórum helyi szervezete és a Fényi István Általános Iskola együttműködve szervezi.

Idén április 21-én, az előző évekhez hasonlóan a kultúrotthon fogadta a falu diákságát, illetve a környező sváb falvakból érkező csapatokat. A vendégek Mezőpetriből, Csomaközről, Mezőfényről, Kálmándról és Csanálosról érkeztek erre a történelmi vetélkedőre, amely azonban túlmutat az egyszerű verseny jellegen.

Ebben az évben három témát emeltek ki a szervezők: a svábok elmagyarosításának folyamata és annak okai; a sírkövek fényében a nevek változása, illetve a sváb falvak temetkezési szokásai; és a harangozási szokások az egyes falvakban.

A gyerekek értékes, igényes, változatos bemutatói által betekintést nyerhettek jelenlévők a különböző sváb közösségek régmúlt, illetve ma is megtartott szokásaiba. A tanulók megszólaltattak történelmi dokumentumokat, templomi harangokat, temetési énekeket – egyaránt sváb és magyar nyelven. A hallgatóság soraiban ülő kaplonyi iskolásokat egy élő történelemórába kapcsolták be diáktársaik, és gazdagították egymást ismeretekkel, élményekkel.

A csapatok munkáját végighallgatta és értékelte egy zsűri is, melynek élén az elnöki tisztségét Johann Forstenheizler, az NDF észak-erdélyi szervezetének elnöke töltötte be. A zsűrielnök a vetélkedő végén megjegyezte, hogy számára is mondtak újat a gyerekek. Az értékelés fényében a mezőpetri és a mezőfényi diákcsoport bizonyult a legjobbnak.

A vetélkedő ideje alatt szorgos női kezek – az iskola munkaközösségének tagjai – azon dolgoztak, hogy a sváb vidék gasztronómiai különlegességével, a krumplis és lekváros strudlival, megörvendeztessék a jelenlévőket. A tanulók köszönetekkel, és elégült mosollyal fizették meg a szervezők kedvességét.

Baumli Bernadette