Szakíts időt magadra! – ingyenes mammográfiás vizsgálat Nagykárolyban

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 keretében a nagykárolyi önkormányzat a Nagykárolyi Városi Kórházzal közösen megvalósítja a „Daganatos megbetegedések megelőzése négy ország négy kórházában” (Prevention of cancer in four hospitals across four countries) elnevezésű projektet.

A projekt célja: fokozni a megvalósításban résztvevő országok érintett térségeinek gazdasági teljesítőképességét és versenyképességét az egészségügyi ellátás színvonalának javításával, a humánerőforrás fejlesztésével, új eszközök beszerzésével.

A 2022-es év januárjától, a szűrőprogramon belül a Nagykárolyi Városi Kórházban működő Radiogiai és Orvosi Képalkotói Laboratórium következő szolgáltalásai INGYENESEN vehetők igénybe:

– emlőultrahang, melyet a Nagykárolyi Városi Kórházban szenológiai képzettségű radiológus végez

– mammográfia, melyet radiológis technikus végez, és szenológiai ismeretekkel rendelkező radiológus értékel ki.

Az ingyenes szűrővizsgálaton nemcsak a nagykárolyi nők vehetnek részt, hanem az Érendendréden, Börvelyben, Kálmándon, Kaplonyban, Érkáváson, Csomaközön, Királydarócon, Szamosdobon, Mezőfényen, Majtényban, Mezőpetriben, Piskolton, Szaniszlón, Tasnádszántón, Tasnádon, Mezőteremen és Csanáloson élő hölgyek is.

Az ingyenes vizsgálatokra előjegyzést a 0261/706.321-es és 0261/706.277-es telefonszámokon lehet igényelni.