Szállodává alakítják az épületet

Az elmúlt héten folytatott tárgyalást Kovács Jenő polgármester, az egykori polgármesteri hivatalnak otthont adó épület új tulajdonosaival, a Manevi Zrt. cég képviselőivel.

 

„Sokáig kérdéses volt milyen jövőt képzelnek el az új tulajdonosok az épületnek. Mivel Nagykároly egy igen impozáns ingatlanáról van szó, kikérték a helyi önkormányzat illetékeseinek is a véleményét az új tulajdonosok. Volt alkalmam egyeztetni a Manevi Zrt. képviselőivel, így dr. Baka Levente projektmenedzser úrral is, aki elmondta, hogy a tervek szerint szállodává alakítják az ingatlant. Már készül is az épület felújítását célzó projekt is. A Manevi cég profiljába illeszkedik ez a tevékenység, mint mondták, több szállodát, hotelt is működtetnek és ez a tervük a szatmárnémeti Pannónia Szállóval is. Készül tehát a projekt, hamarosan pedig ismét találkozunk, hogy folytassuk az egyeztetéseket. A magam részéről annyit javasoltam, hogy szerencsés lenne megvenni az épülettömb egészét, mivel a Manevi Zrt. tulajdonában jelenleg csak a régi polgármesteri hivatalnak otthont adó rész van, viszont egyszerűbb és kihasználhatóbb lenne az épület, amennyiben a teljes részt megvásárolnák. Hogy megfogadják-e a tanácsomat, az a későbbiekben derül majd ki”- mondta Kovács Jenő.

Nagyjából egy évvel ezelőtt, 2019. decemberében derült ki, hogy új gazdája lett a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal egykori épületének. A hír nyilvánosságra kerülését követően, írásos formában küldtek tájékoztatót a Szatmári Friss Újság számára arról, hogy milyen funkciót szánnak a jövőben az ingatlannak.

dr. Kővári Dénes vezérigazgató válaszában úgy fogalmazott, hogy az érvényben lévő műemlékvédelmi előírások betartásával szeretnének jövedelemteremtő funkciót adni az ingatlannak.

„Társaságunk célja, hogy Nagykároly ezen emblematikus épületének állapotát és eredeti presztízsét visszaállítsa az épületre jellemző műemlékvédelmi előírások maradéktalan betartásával. A felújítási munkálatok elkezdésének lehetséges ideje a szükséges engedélyek rendelkezésre állásának a függvénye, amely a romániai hatóságok együttműködésétől és az engedélyezési eljárási folyamatok hosszától függ. Mielőtt hozzákezdenénk a felújítási munkálatok tervezéséhez, szükséges az épület állapotának részletes műszaki-statikai és műemléki felmérése, illetve a részletes felmérést követően az épület vonatkozásában kármegelőzési és kárelhárítási tevékenység. Tekintettel a műemléki védettségre a felújítás során jelentős többletköltséggel és időszükséglettel kell számolni. Jelenleg a tervezői program birtokában a tervezés korai szakaszában van az épület helyreállítása. Úgy gondolom, korai becslésekbe bocsátkozni a felújítás költségeivel kapcsolatosan, arra a kivitelezési és tenderterv birtokában lesz lehetőség. Az épület eredeti állagának visszaállítása a célja az építési-felújítási tevékenységnek, új funkció kialakítása mellett” — mondta a vezérigazgató.

Dr. Kővári Dénes arra a kérdésre, hogy pontosan milyen funkciót szánnak az épületnek, a következőket válaszolta: „Olyan önálló jövedelemtermelő funkciót szeretnénk kialakítani az épületben, amely annak presztízsét megőrizve a helyi közösség számára is munkahelyeket teremthet, az önkormányzatot adóbevételekhez juttathatja. A Manevi Zrt. szándékában áll messzemenőkig figyelembe venni a város igényeit annak érdekében, hogy a beruházás hozzájáruljon a város építészeti örökségének megőrzéséhez, és a felújítást követően az épület Nagykároly építészeti örökségeinek megóvásával gazdagítsa a város történelmi hírnevét. A tulajdonos az épület adottságait figyelembe véve alakítja ki álláspontját a további hasznosítás tekintetében.”