Szaniszlói kisbúcsú

A Lourdes-i Szűzanyát különös tisztelet övezi Szaniszlón, ahol az ünnep alkalmával minden évben úgynevezett kisbúcsút tartanak.

A Lourdes-ban történt Szűz Mária jelenés híre korán eljutott Szatmárba, Nagykároly vidékére, és korán kialakult a Lourdes-i Szűzanya tisztelete is. A hívek imádkoztak a Megváltó Anyjához, kérték segítségét a betegségben, bajban. A gyógyulások alkalmával a hívek kis táblákat készíttettek és többnyire márvány lapra felírták „Hálából a Szűzanyának” – névvel, dátummal. Sok helyen még ma is fellelhetők ezek a „hittörténeti emlékek”. Az egyházmegye több templomának közössége büszkélkedhet Lourdes-i barlanggal, azonban Szaniszlón, a Kisboldogasszony templomban búcsút is ünnepelnek minden évben február 11-én, a Lourdes-i Szűz Mária ünnepén.

Az imakilencedet már megkezdték hétfőn, 11 órától mutatják be a közbenjáró, csodatevő Szűz Mária tiszteletére a legszentebb áldozatot. Az ünnepi szónok Harsányi László erdődi esperes lesz, szeretettel várják a híveket.