Szavaljuk együtt a Himnuszt, Nagykárolyban is!

Nagykároly is csatlakozik a “Szavaljuk együtt határon innen és túl a Himnuszt!” elnevezésű kezdeményezéshez, melyet a nemzet egységének és a magyar közösség együvé tartozásának céljából hívott életre Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztériuma.

Idén január 22-én a magyar kultúra napján egyúttal a Himnusz 200. évfordulóját is ünnepeljük. 1823-ban ezen a napon, Szatmárcsekén tisztázta le Kölcsey Ferenc a magyarság nemzeti imádságának kéziratát – emlékeztet a kulturális tárca.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium ezért január 22-én “a nemzet egységére, a magyar közösség együvé tartozásának erejére, illetve arra szeretné ráirányítani a figyelmet, hogy az összetartozás megélése a nemzet megmaradásának záloga”.

“Csatlakozva a kezdeményezéshez, Nagykárolyban január 22-én, vasárnap délután 6 órától a színház előtti téren fogjuk elmondani kivetített szöveg alapján Kölcsey Ferenc Himnusz című versét.

A szervező Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület arra kér mindenkit, aki csatlakozni szeretne a versmondáshoz, hogy vasárnap a kezdés előtt 10 perccel legyen a színház előtt.

Áprilistól városunkban ismét lesz Kölcsey szobor s e versmondással tisztelgünk a költő életműve előtt.

Mindenkit szeretettel várunk!” -fogalmaznak felhívásukban az egyesület tagjai.

Az adott napon a magyarországi állami megemlékezés után az Országház főlépcsőjén a 200. évfordulót szimbolizálva 200 gyerek – 100 anyaországi és 100 határon túli – szavalja majd a Himnuszt, Novák Katalin köztársasági elnökkel közösen. A KIM közlése szerint ezzel egy időben négy határon túli helyszínen: a partiumi Nagyváradon, Nagykárolyban, az erdélyi Székelyudvarhelyen, a felvidéki Nagymegyeren és a délvidéki Zentán, valamint Kölcsey egykori lakhelyén, Szatmárcsekén, és az Európa Kulturális Fővárosa Veszprémben is ugyanebben az időpontban szavalják majd a Himnuszt.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium pedig arra bíztat mindenkit, a határon túli és inneni magyarokat, hogy “átélve a nemzethez tartozás megtartó és megerősítő érzését, kapcsolódjon be a közös szavalásba”.

Jöjjön el Ön is, csatlakozzon a kezdeményezéshez, hogy együtt szavaljuk nemzeti imánkat!