Szelektív hulladékgyűjtés Nagykároly vidékén

Nagykároly vidékén jövő héten kezdődik a háztól történő szelektív hulladékgyűjtés. Minden lakás 3, különböző színű zsákot kap, ezekbe kell a szemetet gyűjteni.

A szemétszedés a megszokott napokon történik és akkor kell kitenni a zsákokat is, a kuka mellé. Az utcasarkokon található szemetes konténereket rövid időn belül beszedik. A szervezők, azaz a Ierului Tiream Kft. munkaközössége, illetőleg a társulásban részes önkormányzatok megkérnek minden lakost, hogy próbáljon meg alkalmazkodni az új szemétszedési formához, hiszen így tisztább maradjon környezetünk. Schvegler Árpád, a kft. ügyvezetője tudatta, hogy a következő községekben kezdődik meg a szelektív hulladékgyűjtés: Mezőterem, Érendréd, Piskolt, Mezőpetri, Szaniszló, Csomaköz, Mezőfény, Csanálos, Börvely, Kálmánd, Érkávás, Kaplony. Elmondta: a részletekről szórólapon keresztül is igyekeztek tájékoztatni a lakosokat. A jövő héten megkezdik a gyűjtést, ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy felmerülnek majd különféle igények — például aránylag kicsi, mindösszesen 60 literes zsákokat osztanak —, az elvárásokat majd figyelembe veszik, és idővel finomítják a rendszert.

2