Személyi változások egyházmegyénkben 2022-ben

2022. augusztus 1-jétől személyi változások történnek egyházmegyénkben. A döntések értelmében, változás lesz a főesperes, valamint több nagykárolyi plébánia plébánosának személyét illetően is.

FT. ILYÉS CSABA nagykárolyi főesperest a főpásztor kinevezte irodaigazgatónak a Püspöki Hivatalba, a Lelkipásztori Iroda vezetőjének, valamint megbízta a Zárda templom lelkipásztori ellátásával.

FT. EGELI FERENC kökényesdi plébánost Jenő püspök áthelyezte a nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébániára plébánosnak és kinevezte nagykárolyi főesperesnek.

FT. FANEA JÓZSEF nagybányai Szentháromság Plébánia segédlelkészt a Püspök úr kinevezte a kökényesdi Plébániára plébánosnak.

FT. SOLOMAYER SÁNDOR szatmári Szent János Apostol és Evangélista Plébánia plébánosát Jenő püspök áthelyezte a nagykárolyi Szentlélek Plébániára plébánosnak, valamint megbízta a nagykárolyi Klaus Winter Integrációs Központ Stella Maris Napközi lelki vezetésével.

FT. BOROTA OTTÓ nagykárolyi Szentlélek Plébánia plébánosát Jenő püspök áthelyezte a börvelyi Plébániára plébánosnak.

FT. SIMON ATTILA püspöki titkárt a főpásztor kinevezte a szatmári Szent János Apostol és Evangélista Plébániára plébánosnak.

FT. JAKKEL TAMÁS máramarosszigeti segédlelkészt a főpásztor kinevezte püspöki titkárnak, ifjúsági- és ministráns lelkésznek és a Székesegyházi Plébániára helyettes i.h. lelkésznek.

FT. DALY ATTILA székesegyházi segédlelkészt Jenő püspök áthelyezte máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébániára segédlelkésznek.

FT. TEMPFLI MÁTÉ újmisést a főpásztor kinevezte a nagybányai Szentháromság Plébániára segédlelkésznek.

FT. PEREZ GUTIERREZ PABLO újmisést a főpásztor kinevezte a Székesegyházi Plébániára segédlelkésznek.

FT. BÎNDĂROI ALEXANDRU IRIMIA újmisést a főpásztor kinevezte a szatmári Szent János Apostol és Evangélista Plébániára segédlelkésznek.

P. TÍMÁR SÁNDOR ASZTRIK OFM atyát, provinciálisa dispozíciója alapján, Schönberger Jenő püspök felmentette és elengedte az egyházmegyéből.

P. PUVÁK ANTAL MARIÁN atyát, provinciálisa dispozíciója alapján a főpásztor kinevezte kaplonyi plébánosnak.

P. ALBERT LEÁNDER OFM atyát, provinciálisa dispozíciója alapján mint házfőnököt a főpásztor kinevezte Kaplonyba lelkésznek.

FT. ANDERCO OTTÓ a továbbiakban a portugáliai Faro/Algarve egyházmegyében teljesít szolgálatot.

Forrás: szatmariegyhazmegye.ro