Szent Erzsébet-búcsú

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe lesz november 19-én, vasárnap, amikor az egyházmegye három pontján is búcsút ünnepelnek.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a mezőpetri, az egri és a nagybányai, fernezelyi római katolikus templomok titulusa Árpád-házi Szent Erzsébet. Mindhárom helyszínen vasárnap tartják a búcsút. Nagybányán 11 órától Turtureanu Róbert diakónus szentbeszédével, Mezőpetriben fél tizenkettőtől Ilyés Csaba nagykárolyi főesperes prédikációjával, Egriben pedig délután kettőtől Jakab Norbert, a szatmárnémeti Szent Antal egyházközösség plébánosának ünnepi szónoklatával kerül sor a búcsúmisére. Szeretettel várják a híveket, nagy magyar szentünk megünneplésére.