Szenteste Nagykároly-Kertvárosban

A http://www.karolyirefegyhazmegye.ro/ fotós élménybeszámolót is készített.

Karácsony a keresztyén világ legbensőségesebb ünnepe. A szeretet testet öltését ünnepeljük ilyenkor – hangzott el a nagykárolyi új református templomban szenteste. „Karácsonykor, Jézus, a mi megváltónk születése feletti öröm tölti be szívünket. Karácsony az az alkalom, amikor az egész világ jobbá változik. Karácsonykor elcsendesednek a nagy városok és a kis falvak. Karácsonykor érezhetővé válik a mindent betöltő szeretet. Karácsony Isten ajándéka, aki nekünk ajándékozta egyszülött gyermekét, a názáreti Jézust” – mondta prédikációjában Tolnay István esperes.

Zsúfolásig megtelt a nagykárolyi új református templom. Sokan állva hallgatták végig az igehirdetést. Az istentiszteleten Lőrincz Szilveszter kórusvezető vezényletével énekkel szolgált a Pro Ecclesia énekkar. A református óvoda csöppségei, valamint az egyházközség vallásórásai és kátésai nagyon szép műsort mutattak be. Az óvodások a Betlehemi mese című műsort adták elő. A gyermekeket Holló Éva és Suhó Andrea óvónők készítették fel. Az iskolások pedig a Karácsonyi gyertyalángok című műsort mutatták be. Őket Tolnay Adrien vallástanár és Bencze-Kádár Orsolya segédlelkész készítették fel.

A betlehemi láng a 151-es számú gróf Károlyi Gyula cserkészcsapat jóvoltából érkezett meg a templomba. A mécsest Pop Csókási Anna gyújtotta meg. Az ünnepi istentisztelet a Csendes éj eléneklésével zárult. Ezt követően a gyermekek lelkesedve vették át karácsonyi csomagjukat.

A Nagykárolyi Református Egyházmegye honlapján, ide kattintva tekintheti meg az alkalmon készült képeket.

DSC_0005-1030x687