„Szép jel, szép ének, szép napunk támad!”

Tasnádi gyerekek az Európai Parlamentben és a COMECE-nél.

A magyarországi Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány „Székely Kapuk – Zöld Kapuk” címmel az idén is meghirdette az egész Kárpát-medencére kiterjedő ökocivilizációs pályázatát. Sok csapat nevezett be Európa magyarok lakta területeiről, így Romániából is. A betlehemező csapatok fényképes naplót állítanak össze munkájukról, amelyeket az EMF Alapítvány munkatársai bírálnak el, s az eredmények alapján értékes jutalomkirándulásokban részesülnek a pályázók. A program keretében Magyarországon, Szlovákiában, Kárpátalján, Vajdaságban, Romániában az adventi időszakban több ezer gyermek hordozta a Krisztus születéséről szóló örömhírt a magyar és a velük együtt élő más nyelvű nemzetek között.

A partiumi Tasnádról ebben az évben 3 csapat vett részt a versenyben. Az „Újtasnádi Csillagocskák” Gáll Jusztina aligazgatónő, a „Tasnádi Angyalok” Gózner Artúr római katolikus hittantanár és a „Minitinik” Jáger Enikő református vallástanár irányításával betlehemezett. A város magyar és román ajkú lakossága, kis- és nagyvállalkozói lelket melengető szeretettel, szívélyes odaadással fogadták és támogatták a karácsony örömét énekszóval, szavalattal, betlehemes játékkal hirdető lelkes gyerekeket.

A Székelykapusok az európai Csillagénekes mozgalomhoz csatlakozva az idén is részt vettek az újévi rendezvényeken. A munkájuk és eddigi teljesítményük alapján kiválasztott betlehemezők és tanáraik több európai nemzet képviselőivel együtt ellátogattak a Brüsszeli Európai Parlamentbe és az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságához (COMECE). Az európai nemzetiségeket képviselő gyerekek Krisztus áldását vitték ezekbe az intézményekbe, ahol a latin szöveg (Christus mansionem benedicat! – Krisztus áldása legyen a házon!) kezdőbetűivel és az új évszámmal jelölték meg a főbejáratot és a parlamenti képviselők irodáinak ajtóit.

A 2019. január 7–9. között Brüsszelben zajló csillagénekes programon az ausztriai, németországi, olaszországi, belgiumi, magyarországi gyerekeken kívül romániai gyerekek és felkészítő tanáraik is részt vettek. Romániát a Partium két betlehemező csoportja képviselte: Nagyváradról Benedek Ramóna hittantanár és diákjai. A Tasnádi Általános Iskola küldöttei a „Minitinik” csapatának tagjai: Dohi Csenge és Domuta Dániel, akiket Jáger Enikő református vallástanár készített fel és kísért el.

A három nap alatt sok élményben volt részük. Látogatást tettek a Parlamentáriumba, a Zeneművészeti múzeumba, felfedezték a régi főteret a maga nevezetes helyeivel, és természetesen nem maradt ki a híres belga édességek megkóstolása sem.

A program fő eseménye kedden, január 8-án volt, amikor a betlehemezők és a csillagénekesek közös műsorral köszöntötték a COMECE és az Európai Parlament munkatársait. A királyi jelmezbe öltözött, örömhírt hordozó gyerekeket Rainer Wieland, az Európai Parlament alelnöke és az EP politikusai fogadták. Az alelnök meleg hangú beszéddel köszöntötte a nemzetközi csapatot, melyben a betlehemezés és a hagyományok ápolásának fontosságára is kitért. A magyar betlehemezők az áldás kezdőbetűivel 20*C+M+B+19 jelölték meg többek között Hölvényi György, Winkler Gyula és Sógor Csaba parlamenti képviselők irodáinak ajtóit. Majd abban a megtiszteltetésben volt részük, hogy Winkler Gyula képviselő társaságában az Európai Parlament főbejáratára is a magyar gyermekdelegáció írhatta fel az áldást.

Kísérje ez az áldás a szervezők és résztvevők, felnőttek és gyermekek, egész közösségünk életét az előttünk álló időkben!

Jáger Enikő