Szeretethíd program, a nagykárolyi óvodában

A Nagykárolyi 1-es Számú Napköziotthon 5-ös számú tagintézményének, valamint a Nagykároly- Kertvárosi Református Egyházközség által létrehozott és támogatott református napköziotthon ,,Bogyó és Babóca” kiscsoportjának (óvónők: Baumgartner Ildikó, Suhó Andrea), valamint a ,,Noé bárkája” nagycsoportjának (óvónők: Holló Éva Andrea, Sógor Melinda Ágota) óvodásai önkéntesként vettek részt a 13. Szeretethíd programban.

A Tolnay István esperes úr, Adorján Csaba gondnok úr és Lemák László egyháztag által adományozott 6 darab gyümölcsfát ültettük el a játszótér udvarán az elmúlt héten. A mindennapokban is kiemelt nevelési feladatunknak tekintjük nemzeti örökségünk ápolását, a környezet megóvását és gazdagítását. Pedagógiai programunkban kiemelt helyen szerepel a környezetvédelem, a környezeti értékek megóvása és a biodiverzitás fenntartása. Ezzel a kettős indíttatással veszünk részt minden évben a Szeretethíd programban.

A mostani faültetési akciónk során elhelyeztük a fa kerítéselemeket, amiket a szülői közösség képviselőjétől, Kaplonyi Tamástól kaptunk adományba. Almafákkal és fügefákkal színesítettük az óvoda játszóterét. A munkában a dajkák Farte Erzsébet Tünde, Puscas Marika – is részt vettek. Az akció végén, minden résztvevő megkapta a megérdemelt ajándékát, egy-egy ,,Szeretethidas” pólót. Olyan volt ez a tevékenység, mintha a mindenen átívelő szeretetből hidat építettünk volna. Hálás szívvel köszönjük mindenkinek a segítséget és a hozzájárulását az akciónk sikeréhez”- mondta Suhó Andrea óvónő.