Szevasz, Elméleti!

A Magyar Nyelv Napját idén két esemény tette emlékezetessé a nagykárolyi Elméleti Líceumban.

A délelőtt folyamán a VI. D osztály tanulói a Szevasz, Elméleti! iskolaújsággal hívták fel a diákok és tanárok figyelmét e jeles napra.

Délután pedig a Csobi Blanka, Mák Andor és Muszka Gergő alkotta Nyelvészek csapat képviselte az iskolát Szatmárnémetiben, a Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban megrendezett Anyanyelvi vetélkedőn, amelyet a megye általános és középiskolás diákjai számára a LiterArt Egyesület és a Kölcsey Ferenc Főgimnázium szervezett. A verseny célja: a tanulók nyelvi ismereteinek bővítése, helyesírási és nyelvhelyességi készségeinek fejlesztése, a szép magyar beszédre való nevelés volt.

Az elméletis csapat a versenyről az I. díjjal tért haza.

Elismerésünk!