Szűz Mária születésnapja

Kisboldogasszony tiszteletére a szaniszlói, láposbányai, turcbányai, nagybocskói, pálfalvai, körtvélyesi és csanáloserdői templomokat szentelték a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében.

Mária születése a megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. A Szent Szűz születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik.

Szűz Mária az Egyház ősmintája. Benne fog fellobbanni a világ Világossága. Élő Vízforrás fakad majd benne, ő lesz az akol, ahová érkezik a Jó Pásztor. Nemzedékek várakozása teljesedik be azzal, hogy Isten egyszülött Fia megtestesül a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lesz. De Kisboldogasszonykor még csak az üdvösség hajnalát, Szent Anna és Joakim leányának születését ünnepeljük.

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a szaniszlói, láposbányai, turcbányai, nagybocskói, pálfalvai, körtvélyesi és csanáloserdői templomok titulusa Kisboldogasszony. Láposbányán az ünnep napján, 8-án, vasárnap délelőtt tizenegy órától lesz a búcsúmise Dr. Vik János, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánja prédikációjával. Szaniszlón ugyanazon napon, délelőtt fél tizenkettőtől, Kühn Pál tiszteletbeli kanonok szentbeszédével, Turcbányán délután egy órától Román János, az Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója ünnepi szónoklatával tartják a búcsúmisét, amelyen ugyanakkor elsőáldozást is tartanak. Körtvélyesen vasárnap kettő órától kezdődik a búcsúmise, amelyen Teffenhart István nyugalmazott egyházmegyés pap tart homíliát. Nagybocskón is az ünnep napján, de este hattól kerül sor a búcsúmisére Bajik Medárd hosszúmezői görögkatolikus parókus szentbeszédével.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

1
Korábbi felvétel a szaniszlói templomról