Templombúcsút ünnepeltek a kálmándiak Szent Anna napján

Az évszázados hagyományhoz híven, idén is július 26-án, Szent Anna napján ünnepelték templomuk búcsúját a kálmándi hívek. A hűvös templomkertben délelőtt 11 órakor csendült fel az ünnepi ének. Ahogyan azt a prédikáló pap, ft. Harsányi László erdődi esperes is kifejtette, a kálmándiaknak sok egyházi és világi ünnepük van, de a szívükhöz mégis a kirbáj áll a legközelebb.

“Nagy öröm látni, hogy a külföldre kitelepültek is hazalátogatnak a templombúcsú ünnepére, hiszen Szent Anna tisztelete haza hozza őket”- emelte ki az alkalom fontosságát az erdődi esperes. A plébános prédikációjában röviden ismertette Szent Anna és Joachim, Jézus nagyszüleinek élettörténetét, illetve, hogy abban milyen tanulság rejlik a mai társadalom számára. A prédikáló plébános két fontos dolgot emelt ki beszédében. Az első, hogy a szülők még ebben a rohanó világban se feledkezzenek meg gyermekeik vallásos, becsületes neveléséről, hiszen az otthoni példa a legfontosabb egy kisgyerek életében. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekeket ne maguknak neveljék a szülők, hanem elsősorban Istennek ajánlják őt, így áldás fogja kísérni egész életútjukat. “Minden kornak megvoltak a maga szentjei, ahogyan Szent Anna és Joachim is azok voltak, de ne feledjük el, hogy mi is megpróbálhatunk szentként élni, sőt törekednünk kell rá, hogy mi is olyan példát mutassunk, amilyet az egyházunk szentjei mutatnak nekünk.”-tette hozzá ft. Harsányi László.

Az ünnepi szentmise végén a helyi plébános, Bíró Norbert, megköszönte a prédikációt, a paptestvéreknek a résztvételt, illetve mindenkinek köszönetet mondott, aki segítette az idei kirbáj megszervezését. A kálmándi hívek számára még különlegesebb volt ez az ünnep, hiszen az evangéliumot a frissen felszent helyi diakónus, Tempfli Máté olvasta fel.

Lang Gyopárka