Tovább képezik magukat a pedagógusok

Nem csak a gyermekek, a pedagógusok is folyamatosan képezik magukat! – ezt vallják Héb Ildikó Tünde, Sopronyi Orsolya Kinga, Csizmár Katalin óvónők is, aki az új tanévben vállalták, hogy részt vesznek a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programban. A nagykárolyi óvónők már meg is kapták a program kezdéséhez szükséges alapcsomagot is.

“Új módszer érkezik a tarisznyánkba! A korai nevelés fejlődését és az egész életen át tartó tanulás érdekében történő jó irányú változásokat mindig előtérbe helyezzük, ugyanis minden gyermeknek jogában áll részt venni egy olyan minőségi oktatási-nevelési folyamatban, amely során azon készségei, képességei – szókincsbővítés, szocializáció, problémamegoldás, kreativitás, önfegyelem, szabálytudat, koncentráció, logikus gondolkodás – fejlődhetnek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy értékes és teljes társadalmi életet élhessen. Ezért tűztük ki célul, hogy a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programban is részt veszünk az új tanévben. A Sakkjátszóteres tevékenységek, melyeknek legfőbb kedvezményezettjei a gyerekek, akik olyan motoros-, értelmi-, anyanyelvi-, érzelmi-akarati és szocializációs képességekre tesznek szert, mely által hatékonyan fejlődik személyiségük, valamint kognitív képességeik”- mesélték a program résztvevői.

Áprilisban 3 óvodapedagógus részt vett egy 10 órás online kurzuson ebben a témában. A kezdeményezők – Héb Ildikó Tünde, Sopronyi Orsolya Kinga, Csizmár Katalin – hétfőn átvehették a program elkezdéséhez szükséges alapcsomagot Rákosi Réka Rénáta tanfelügyelőtől.

“Ahhoz, hogy a módszert az egész intézmény szintjén alkalmazhassuk, további módszertani csomagok beszerzése céljából pályázatot nyújtottunk be Szejke Ottilia főtanfelügyelő helyettes irányításával. Remélem, pozitív elbírálásban részesül a pályázat, hogy óvodánk minden csoportjában lehetővé váljon az innovatív módszer alkalmazása. ‘Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni.’ És nálunk jó gyermeknek lenni!”- nyilatkozta Héb Ildikó.