Továbbtanulási lehetőségek

A nagykárolyi tanintézetek 2020/21-es beiskolázási terve.

A járvány miatt kialakult helyzet természetesen az oktatásra, így a diákokra és szüleikre is komoly hatással van, ahogyan ezt valamilyen formában szinte mindannyian tapasztalhattuk az elmúlt hetekben. Az iskolák bezárása miatt elmaradtak az általában tavaszra időzített nyílt napok, amikor a tanintézeteknek módjuk lett volna bemutatkozni és ismertetni a következő tanévre vonatkozó beiskolázási tervet. Hogy az érintettek segítségére legyünk, az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a Nagykárolyban található tanintézetekben milyen osztályok indulnak a 2020/2021-es tanévben.

Nagykárolyi Elméleti Líceum

Az eddigi évekhez hasonlóan az alsó tagozaton két román és két magyar tannyelvű osztály indul. A román tagozaton Moisa Adela, illetve Șereșan Maria várja a kisdiákokat, a magyar tagozaton pedig Fülöp Andrea és Zakariás Iringó fogadja az előkészítő osztályos gyerekeket. Mind a négy tanítónő komoly szakmai tapasztalattal, és I-es fokozati vizsgával rendelkező elemi iskolai pedagógus.

A felső tagozaton idén ősszel 5 osztály indul, két román, két magyar és egy német tannyelvű.

Középiskolai szinten ugyancsak 5 osztályba várják a jelentkezőket az új tanévben. Román nyelven matematika–informatika, természettudományi, illetve filológia szak indul, magyar nyelven pedig matematika–informatika és természettudományi szakra lehet jelentkezni.

Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum

Ahogyan az előző években, a következő tanévben is egy előkészítő osztály indul az intézményben, és Heveli Rita tanítónő várja a gyerekeket. Ugyancsak egy V. osztály fog indulni.

A kilencedikesek számára a következő tanévben is meghirdetik a teológia osztályt, amely intenzív angol–német oktatással párosul. Ennek megfelelően a diákok növelt óraszámban tanulnak majd humán tárgyakat, így idegen nyelvet és társadalomtudományokat. Mindezek mellett a végzősöknek nyelvvizsga lehetőségét, elismert érettségi diplomát és egyetemi felvételi lehetőséget kínál ez a szak. Az előző évekkel ellentétben a különleges helyzetre való tekintettel az idén a hittan felvételi vizsga elmarad, helyette az előző négy év hittan átlagait veszik majd figyelembe.

Középiskolai szinten még két szakra lehet jelentkezni a tanintézményben, ezek: közélelmezés és turisztika – 14 hely, illetve kereskedelmi szaklíceumi képzés – 14 hely. Ezekben az osztályokban magas színvonalú szakképzés folyik, a diákok szakmai gyakorlatra is lehetőséget kapnak a partner vendéglátóipari egységeknél és cégeknél, ugyanakkor érettségi mellett szakdiplomát és a partnerintézményeknél álláslehetőséget is kaphatnak.

Vasile Lucaciu Általános Iskola

Az új tanévben az intézményben egy román és egy magyar tannyelvű előkészítő osztály indul, Gorgan Angéla, valamint Laza Erika Brigitta képzett, sok éves tapasztalattal rendelkező tanítónők várják majd a gyerekeket. Ezen kívül mellett két ötödik osztály kezdi majd meg gimnáziumi tanulmányait az iskolában.

1. Számú Általános Iskola

Az intézményben az korábbiakhoz hasonlóan három előkészítő osztály indul: egy román, egy magyar és egy német tannyelvű. A kisdiákokat komoly szakértelemmel és szakmai tapasztalattal bíró tanítók várják Pop Melania, Hevele Erika és Burlacu Helga személyében.

Az V. évfolyamon két osztály indul, egy román és egy magyar tannyelvű.

Simion Bărnuțiu Szakképző Líceum

Az intézmény követi a hagyományt, és a továbbiakban is részt vesz a versenyképes munkaerő felkészítésében a térség munkaerő-piaci követelményeinek megfelelően a következő területeken: mezőgazdaság, gépipar, építőipar, faipar és textilipar, és mindezt a duális szakoktatás előnyeivel ötvözi. Az új tanévben a következő szakokra lehet jelentkezni:

• Szakiskolai osztály, nappali képzés, IX. osztály: lakatos, fémszerkezet és műszaki berendezések – magyar tagozat: 14 hely és 14 hely duális képzésben; autószerelő – román tagozat: 14 hely, magyar tagozat: 14 hely; mezőgépész – román tagozat: 14 hely, magyar tagozat: 14 hely; CNC gépkezelő – magyar tagozat: 14 hely és 14 hely duális képzésben; asztalos – magyar tagozat: 14 hely; textilipari szakmunkás – román tagozat: 14 hely, magyar tagozat 14 hely; kereskedő, elárusító szakmunkás – román tagozat: 14 hely;

• Szakiskolai speciális képzés, IX. osztály: festő, mázoló, tapétázó – román tagozat: 12 hely;

• Líceumi oktatás, esti tagozat, IX. osztály: technikus, biogazdálkodás – román tagozat: 28 hely;

• Líceumi oktatás, esti tagozat, XI. osztály: karbantartó, javító technikus – román tagozat; 56 hely;

• Állami posztliceális képzés, esti tagozat: banktisztviselő – román tagozat, 28 hely.

Iuliu Maniu Műszaki Líceum

Az intézményben az előző évek hagyományait követve líceumi, nappali, esti, posztliceális, illetve mesterképzésre, valamint szakoktatásra is lehet jelentkezni az alább felsorolt lehetőségek szerint.

A kilencedikesek számára két líceumi nappali képzés is indul, mindkettő román nyelven: gazdasági szakértő – 28 hely, illetve CAD-tervező, műszaki rajzoló szintén 28 hellyel.

Esti tagozatot is indítanak XI. osztályos diákok számára, szintén román nyelven. A műszaki szaklíceum elvégzése után elektroműszerészi képesítést szereznek a jelentkezők. Posztliceális képzésben két osztály indul majd, mindkettő román nyelven. Az érdeklődők előkönyvelői, adminisztrációs asszisztensi szakra, illetve informatika–elemző programozói szakra jelentkezhetnek.

Idén ősszel egy mesterképzés is indul: 28 helyre várják a jelentkezőket. Az építőipar, közmű- és építőipari berendezések szak nevet viselő képzés román nyelvű lesz. A felsoroltak mellett az előző évekhez hasonlóan a szakoktatás is folytatódik nappali tagozaton a következő szakágakkal: duális képzésben pék, cukrász- és tésztaipari termékek előállítása: 14 hely román, 14 hely magyar tagozaton; szakács: 14 hely román, 14 hely magyar tagozaton; elektroműszerész: 14 hely román, 14 hely magyar tagozaton; kereskedelmi dolgozó: 14 hely román tagozaton; pincér, eladó: 14 hely magyar tagozaton.

Megjelent a Nagykároly és Vidéke c. hetilap 2020. június 4-ei lapszámában.

suli