Új beosztott lelkipásztor a Nagykároly-kertvárosi gyülekezetben

Ez év szeptember elsejétől foglalta el helyét a Királyhágómelléki Református Egyházkerület kinevezésének köszönhetően, szeptember 4.-én pedig bemutatkozó szolgálatot is végzett Mátyási Gerda Georgina lelkipásztor.

Mintegy kétszázan hallgatták meg az új beosztott lelkipásztor igehirdetését, aki az 5Mózes 8,1-3 igeszakasz alapján prédikált. Hálára és emlékezésre hívta fel a gyülekezet figyelmét. Az emlékezés legfontosabb célja, hogy Istenre irányítsa a figyelmet, és az alázat mellett hálaadásra is indítson, mert bizony sok mindenért lehet hálás az ember Istennek. Mózes is pontosan erre emlékeztette a választott népet. „Ahhoz, hogy valóban boldog és megelégedett emberekként élhessünk, négy dolgot kell cselekednünk: emlékezni arra az útra, amelyen Isten az Ő kegyelmében és szeretetében hordozott minket, elgondolkozni és számba venni mindazt a jót, amit Istentől kaptunk, és alázatosnak maradni, hiszen mindenért egyedül Istent illeti a dicsőség” – fogalmazott a lelkésznő.

A záróének előtt Tolnay István esperes – Isten áldását kérve az ifjú lelkésznő minden szolgálatára – a gyülekezet nevében virágcsokrot és két jelképes ajándékot, egy kis üveg sót és egy mécsest adott át ifjú szolgatársának azzal a jókívánsággal, miszerint legyen ő maga is só és világosság az új szolgálati helyen egy olyan gyülekezetben, amely szeretettel és jó érzésekkel fogadja immár a hatodik beosztott lelkipásztort.

Mátyási Gerda Georgina Szatmárnémetiben született, Sárközújlakon töltötte gyermekkorát. A Szatmárnémeti Református Gimnázium filológia osztályában tanult. Kolozsváron végezte a teológiát. Eközben egy félévet a Károli Gáspár Református Egyetemen (Budapest) tanult. Egy évet tanult a Lipcsei Egyetem Teológia Karán. Ez idő alatt a város egyetlen református gyülekezetében végezett gyülekezeti gyakorlatot (Evangelisch Reformierte Kirche zu Leipzig). Utolsó évben a Nagyvárad-csillagvárosi Református Egyházközség gyakornok lelkipásztora volt, végül segédlelkészként a Szatmár-Németi Református Egyházközségben szolgált. Amint azt elmondta, örömmel folytatja szolgálatait a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség új templomában és gyülekezetében.

Forrás: nkre.ro