Új fejlemények miatt halasztottak

Több mint 20 millió euró értékben fognak a közeljövőben európai uniós forrású beruházások zajlani Nagykárolyban. Az önrész biztosítása, illetőleg a pályázatokban el nem számolható kiadások biztosítása érdekében a városvezetőség hitel felvételét kezdeményezte.

Egész pontosan arról van szó, hogy a kormányzat a kincstáron keresztül biztosít pont erre a célra (t. i. az EU-s projektek önrészéhez) kedvezményes kölcsönt. Mint Nagykároly polgármestere, Kovács Jenő a Nagykárolyi Anziksz érdeklődésére elmondta, a már aláírt és az aláírás előtt álló beruházásokhoz társuló saját részt is szeretnék ebből az alapból fedezni.

Azonban pont a mára meghirdetett soron kívüli tanácsülés előtt derült ki, hogy változtak a feltételek – fejtette ki érdeklődésünkre Bekő Tamás városmenedzser. Ezért végül az erről szóló határozat elhalasztását javasolták a testületnek. Ezt mindahány tanácstag meg is szavazta.

A másik napirendi pont a Nyíradonnyal közös határon átívelő projektről szólt, egészen pontosan az ahhoz a beruházáshoz tartozó, ám a projekt költségvetésébe be nem illeszthető kiadásokról. Azt biztosítja a helyhatóság. Mint ahogy egyébként az egész költségvetést, hiszen a Ro–Hu-s projektek sajátja, hogy csak utólag kapja meg a beruházó a pénzét…

Várhatóan még a közeljövőben tartanak ebben az ügyben egy újabb tanácskozást.

Mint korábban beszámoltunk róla, a ROHU–103 „Nagykároly–Nyíradony határon átívelő természeti értékeinek védelme” a címe ennek a projektnek, és a finanszírozása az INTERREG V-A Románia-Magyarország Program pénzalapjaiból történik. A beruházás fő célkitűzése a természeti értékek és a környezet közös megőrzése, védelme és kiteljesedésének elősegítése a természeti értékek tartós felhasználása révén. Magyarán ültetni fognak, mégpedig kiemelt dendrológiai értéket képviselő növényeket – egész pontosan magyar nőszirmot (Iris aphylla subsp. hungarica). Tanösvényeket is kialakítanak majd a kastélykertben, továbbá különösen szép élő tájképet, melybe növényi alagúton át juthatunk be. Lesz ezentúl időszakos növénykiállítás, melyet telente mobil jégpálya vált fel. A nőszirom növény témájában tanösvényt jelölnek ki (sajnos a kialakításra ebben a projekt keretében nincs keret), mely akár kerékpárral is bejárható. Ez Nyíradony és Nagykároly között húzódik.