Újabb hat évre kapott megbízatást Tolnay István esperes

Hétfőn került sor a Nagykárolyi Református Egyházmegye választói közgyűlésére, melynek során az esperesi tisztségre Tolnay István nagykárolyi lelkipásztort, a főgondnoki tisztségre pedig Szalai Csabát, a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség gondnokát választották meg.

A közgyűlés tagjai Dobai Zoltán egyházmegyei főjegyző igehirdetését hallgathatták meg, aki a 2Krón 20,12 igeszakasz alapján prédikált. A jelenlevők megválasztották az előbbiekben említett tisztségeken kívül a lelkészi főjegyzőt (Dobai Zoltán), a presbiteri főjegyzőt (Dallos László), a lelkészi aljegyzőt (Kátai Tibor), a presbiteri aljegyzőt (Erdei Zsigmond), a missziói előadót (Balogh Enikő), a katekétikai előadót (Máthé Loránd Árpád), a számvevőt (Szabó Sándor), az ifjúsági előadót (Pap Dénes Zsolt), a műszaki előadót (Király Gyula), a jogtanácsost (Hatvani Hajnal), a levéltárost (Balla Árpád), az egyházmegyei tanács tagjait, a fegyelmi bizottság tagjait, az egyházmegyei választási bizottság tagjait és az egyházkerületi közgyűlés tagjait. Gratulálunk nekik, Isten gazdag áldása legyen munkájukon!

Forrás: nkre.ro