Újkenyér ünnepe a szabad ég alatt

Szabadtéri istentiszteletet tart az épülőfélben lévő Kálvin-központban vasárnap a Nagykároly-kertvárosi Református Egyházközség. Az új kenyeret köszönik meg a hálaadó istentisztelet keretében, mely során úrvacsorát is osztanak.

Ahogy annak lennie kell, harangszó köszöntötte a tavalyelőtti szabadtéri istentiszteleten a gyülekezetet. Igaz, egyelőre a technika segedelmével szólaltak meg a harangok, hangfelvételről. Zsoltárénekléssel fohászkodtak, majd a Lőrincz Szilveszter vezette énekkar dicsérte énekszóval az Urat. A Királyok könyve 5. és 6. részének verseiből olvasott fel szemelvényeket Tolnay István, a kertvárosiak lelkipásztora. „Házat építettek az Úrnak…” – az Ószövetség azon részét választotta ki erre az alkalomra a parókus lelkész, amelyben Salamon király templomot épít az Élő Istennek. Esőre állt az idő, ennek jegyében aránylag rövid volt a magyarázat. Ebben a tiszteletes párhuzamot állított az ókori és a jelenkori templomépítés között. A bibliai történet révén is kidomborította, hogy nem csupán pénzkérdés a templomépítés folyamata. Rámutatott továbbá arra, hogy nincs, aki a gyülekezet tagjai helyett végezze el a munkát – segíteni persze fognak mások is, ahogyan eddig is tették. A templomépítéshez elengedhetetlenül fontos a lelki építés is – és hinni kell abban, hogy ez az ügy, az ókori templomnál mintegy két és félszer nagyobb istenháza megépítése Isten által elrendelt kezdeményezés. Szintén lényeges tisztában lenni azzal, hogy a jó munka időigényes, mint ahogy a hit mélyítése is folyamatos – fejtette ki a gyülekezet lelki vezetője, aki hozzátette, hogy a bibliai történethez hasonlóan a csend, az imádkozás is szükséges.

Az énekkar, majd a kertvárosi fiatalok egy csoportja szolgált a továbbiakban verssel és énekkel. Időközben eleredt az őszi eső. Kevéssé zavarta mindez az istentisztelet résztvevőit. Ki esernyő alá, ki a már tetővel rendelkező részek alá bújt. Nemzeti imánk közös eléneklésével zárult a különösen megható szabadtéri istentisztelet.

Íme, az akkor készült fotóink.