Újrafestették a Nagykároly-belvárosi református templom tornyát és tetőszerkezetét

Az elmúlt időszakban újrafestették a Nagykároly-belvárosi református templom tetőszerkezetét és tornyát. A munkálatokkal nemrégiben végeztek a kaplonyi Fleissig Kft. munkatársai.

 

A költségek kifizetésében hathatós támogatást nyújtott Veres Árpád piskolti vállalkozó, akit ezúton is illessen köszönet! Amint azt Tukacs József, az egyházközség lelkipásztora elmondta, eredetileg a templom orgonájának felújítását tervezték erre az évre, azonban az orgonaépítő mester azt csak jövőre fogja megoldani.

A templomtetőt és tornyot a festők világosszürke színre, a tornyokon található zsalukat pedig zöldre festették. A református templom a XVIII. század utolsó éveiben nyerte el mai formáját. Klasszicista stílusú szószéke a helyi Csizmadia céh adományából 1835-ben, Mózes széke pedig két évvel később, a Gubás céh költségén készült. Orgonáját 1872-ben a tímárok készíttették Debrecenben. Három harangja közül az egyiket 1839-ben, a másik kettőt 1926-ban öntötték. A templom kertjében szobor emlékezik meg a városból származó Károli Gáspárról, az első teljes, magyar nyelvű bibliafordítás készítőjéről. (nkre.ro)

Fotó: anziksz.com