Zarándoklat Nagykárolyba

Augusztus 22-én, szombaton szerte a Kárpát-medencében zarándoklatot tartanak Egy úton az egységért elnevezéssel. Nagykárolyban, a helyi Fatimai Szűz Mária-templomban 17.30 órai kezdettel mutatnak be szentmisét.

1

Az augusztus 22-én megrendezendő 1Úton Nemzetközi Zarándoknap résztvevői útjukat a különböző népek és nemzetek egységéért és békéjéért ajánlják fel. Ez alkalomból a nap folyamán többször imádkozzák el együtt a Székely János püspök atya által írt imát: „Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk! Te azt akartad, hogy a különböző népek, mint egy nagy mezőn kinyíló sokféle virág, sokféle nyelven és különböző kultúrákban élve mégis egyetlen családot alkossanak: egymás jogait tiszteletben tartva testvérként éljenek. A történelem kezdete óta hányszor lett ember embernek farkasa! Hányszor támadt rá az erősebb a gyöngére! Bocsáss meg az embernek az újra és újra fellángoló erőszak miatt! Vedd el az emberszívekből a gyűlölet, a hatalomvágy, a nyereségvágy mérges gyökereit! Tedd az emberiséget szelíddé, igazságossá, bölccsé!

Mennyei Atyánk, áldd meg zarándokutunkat! Add, hogy lépéseink az ’atyai házhoz’, és a felebarátunk szívéhez vezető lépések legyenek! Vezesd a Kárpát-medence népeit egymás megbecsülésének, tiszteletben tartásának útján, egymás őszinte szeretete felé! Segíts minket, hogy felismerjük egymásban a Te teremtményidet és a testvért! Segíts minket, hogy közösen a Te legszentebb Édesanyád oltalmába ajánlhassuk magunkat! Amen.”

A Mária-út két megállója között, Nagykároly és Bátorliget, külön kis zarándoklatokat tartanak, melyeken természetesen bárki részt vehet. A Nagykároly és környéke szakaszainak indulási időpontjai a következők:

Piricse – 7.30

Mezőfény – 15.30

Mezőpetri – 9 óra

Szaniszló – 10 óra

Csomaköz – 11 óra

Nagymajtény – 8 óra

Kaplony – 15 óra

Kálmánd – 14 óra

Vállaj – 13 óra

Csanálos – 15.30

Érkávás – 9.30

Mezőterem – 15 óra

Záró szentmise: 17.30 – Nagykároly, Fatimai Szűz Mária-templom.

Elérhetőségek: indulás Bátorligetről, majd Vállajnál átlépés az országhatáron, áthaladás Csanálos községen, érkezés Nagykárolyba. Főcelebráns: Luczás Loránd, koordinátor: Serényiné Erzsébet (+3630 5247991; hvasie@freemail.hu). Piricse – országhatár, Mezőfény; koordinátor Bolinger Gábor (0751-305231, b.gabor.brigi@gmail.com). Mezőpetri – Szaniszló – Mezőfény; koordinátor: Horber Gizella (0753-433938, gizella_horber@hotmail.com). Érkávás – Hatvan – Mezőterem; koordinátor: Pálinkás Gabriella (0742-747881; p.gabi3@freemail.hu). Nagymajtény – Domahida – Kaplony; koordinátor: Kocsis Katalin (0746-858399, kocsis_iulia@yahoo.com). Kálmánd – Kaplony; koordinátor: Havas Tamás (0735-191997; klacsma@gmail.com).