170 éve tűnt el Petőfi Sándor

Mit válaszolt Arany, ha a szabadságharc után költőbarátjáról kérdezték?

1

Petőfi Sándor 170 esztendeje (1849. július 31-én) tűnt el a Segesvár városához közeli Fehéregyházánál. Mivel testi lénye, sem élve, sem holtan nem került elő, az idők folyamán jó pár legenda keletkezett a témában. A szabadságharc leverését követően számos alkalommal felvetődött, hogy élve itt is, ott is látták Petőfit a segesvári csata után. Ám ez a nép hitét, reményét fejezte csak ki. Egy legenda-kör keletkezett alakja körül, mivel az emberek nem bírták, nem akarták elhinni, hogy Petőfi életben nem lenne többé.

Arany Jánost többször kérdezgették lelkes tanítványai arról, hogy szerinte Petőfi él-e?

Erre válaszolta Arany János találóan:

— Fiaim, lehetetlen, hogy Petőfi él, mert a ki úgy szerette hazáját, mint ő, ha élne, még a csillagos mennyországból is leszállna hozzánk! (Forrás: BUDAPESTI HÍRLAP 1909. július 31. számának 7–8. oldala)

Az általam itt közölt képen Arany Jánosnak és Petőfi Sándornak a szalontai Arany János Emlékmúzeumban lévő szobra látható. A fotót a vésztői származású, Szeghalmon élő Szatmári Sándor barátom Szalontán jártunkkor készítette.

Magyari Barna

Ui. Ugyanakkor a téma kapcsán itt megjegyzem azt is: Arany János még harminc évvel Petőfi Sándor eltűnését követően is írt olyan verset, amelyben visszavárta költőbarátját. Sőt lelke mélyén Arany nagyon elítélte Szendrey Júliát, amiért a nő nem sokáig tetszelgett a nemzet özvegye szerepben, hanem újra férjhez ment.