Mint tanút = tanúként

A romániai magyar közírásban állandó gond a vesszőhasználat, noha erről a helyesírási szabályzat részletesen rendelkezik. Az egyik legproblematikusabb eset az úgynevezett mintes szerkezet, érdemes vele külön foglalkozni, hiszen állandóan visszaköszön a sajtóból is. Márpedig az átlagember egyfajta etalonként tekint a médiára, azt gondolván, hogy a „szakemberek” (újságírók, szerkesztők, kommunikátorok) csak tudják, mit hogyan kell írni-mondani.

Sarkon „felejtett” hulladék keresi a gazdáját

Minden bizonnyal „okosba'” oldotta meg ez kedves nagykárolyi vagy vidékbeli társunk a hulladék okozta gondját. Talán éjszakákat nem aludt, míg kigondolta, hogy megkéri egy kedves ismerősét, pattanjon fel a bakra, szállítsa el az udvaráról az összegyülemlett szemetet.

Ó…

Ismét szembe jött velem a minap egyik romániai magyar hírlapunkban: „közlekedési folyósó”. A második szó elég gyakran tűnik fel hányavetin megírt szövegekben, pedig ezt még a számítógépes helyesírási program is aláhúzza pirossal mint nem létezőt! Lehet ugyanis a folyékony halmazállapotú nátrium-kloridot „folyó sónak” nevezni, de ez nem írandó egybe. Ami egy szó, az a folyosó, aminek semmi köze az ásványi fűszerhez, közismert jelentése: hosszú helyiség, keskeny átjáró.

Respekt — „nem egyirányú, és nem is egyszerű”

A kölcsönösség fontosságát hangsúlyozta Kovács Jenő. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nagykárolyi szervezetének elnökét arra kértük, hogy véleményezze az érdekképviseleti szervezet idei kampányjeligéjét. Érzése szerint a „Respekt mindenkinek” szerencsés választás. Kifejezi azt, hogy mi szükséges jelenleg: a kölcsönös megbecsülés.

Mit eredményez egy feljelentés?

Nem indul duális képzéses szakosztálya a nagykárolyi Steiger Kft-nek az ősszel kezdődő tanévben. Történik mindez egy meglepő panasz nyomán — amelynek értelmi szerzőjét a helybeliek sejteni vélik...

Vonatkoztatni, egyeztetni tudni kell!

Anélkül, hogy grammatikánk vonatkozó tételeit idemásolva elméleti síkra tévednék, hadd idézzek néhány konkrét esetet az erdélyi-partiumi magyar sajtóból a vonatkozó névmás nem megfelelő használatáról.

Ilyen volt a Csomaközi Nyári Lovas Élménytábor!

Július 28-a és augusztus 2-a között zajlott a Csomaközi Nyári Lovas Élménytábor harmadik turnusa, amelyen én is részt vettem, bár már nem táborozóként.

Búcsú dr. Fátyol Rudolftól

Gyászol a zenei világ, gyászolunk mi is, nagykárolyiak. Városunk szülöttét, Nagykároly díszpolgárát, Fátyol Rudolf hegedűművészt temetjük ma.

Megemlékezés

Tisztelettel és hálával emlékezünk szeretett osztályfőnökünkre, Vonház Józsefre, aki első alkalommal hiányzik találkozónkról, valamint elhunyt tanárainkra: Benedek Zoltánra, Bogáti Sándorra, Blázer Jánosra, Fényi Zsófiára, Fényi Istvánra, Gindele Györgyre, Hamvas Ferencre, Roszel Györgyire, Scheuermann Ferencre, Serli Teréziára, Sróth Ödönre és Wieser Ferencre.

Szeretni tettekkel is, nem csak szóval

„A nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum IX. B osztályos tanulói úgy döntöttünk, hogy bebizonyítjuk, mi nem csak szóval, tettekkel is szeretünk. Ezért csatlakoztunk osztályfőnökünkkel, Kiss Hajnalkával és vallástanárnőnkkel, Likker Erikával a Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok programhoz, a Szeretethídhoz.”