Kategória: Álljunk meg egy szóra!

Tovább

Hajrá, Szasz Lorand!

A romániai bíróságok több fokon is Szasz Loranddal szembeni bocsánatkérésre kötelezték Daniela és Ilie Ciută-t. Ezzel szemben utóbbi aláírásával tegnap különösen sértő, megalázó, számos csúsztatást, sőt, egyenesen valótlanságot tartalmazó „írás” jelent meg. A Ciută-házaspár ezek szerint ennyit ért meg a jogkövető magatartásból. Ennyire képesek olyan alapvető állampolgári elvárásnak megfelelni, miszerint egy végleges bírósági határozatot végre kell hajtani.

Tovább

Bozgoroztak és oláhoztak a színházban

Igen, Nagykárolyban, igen, a váradiak. És szögezzük le: vélhetően helyesen tették. Merthogy a kortárs színház egyik feladata, hogy például az ilyen – talán csak kevesekre jellemző – jelenségeket is színre vigye. S miként tegye ezt? Valahogy úgy, ahogy a Szigligeti Színház tette Székely Csaba Bányavakság című művével.

Tovább

Dicséretes, de…

Az alábbi kis írás (nevezzük hírnek) a Hargita Népe című napilapban jelent meg tegnap, amit csak azért nevesítek, hogy lássa a nyájas olvasó, kinek és hol jutott eszébe az, amiről a Csíkszeredában szerkesztett-kiadott újság tudósít. Még megjegyzem a közérthetőség kedvéért, hogy a szóban forgó felszólalás a székelyudvarhelyi képviselőt-testület (a „helyi tanács”) ülésén hangzott el.