A gyerekek lelkét is táplálni kell

Bár a tanévnek még csak a felénél tartunk, de az új év apropóján arra kértük Kocsis Alizt, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskolaközpont igazgatóját, hogy összegezze az elmúlt év jelentősebb eseményeit és változásait.

1-43

– Hogyan értékelnéd az elmúlt évet?

– Mi tanárok általában tanévben gondolkodunk, de a kalendarisztikus év végén is kicsit összesítünk, átgondoljuk, hogy mik azok a dolgok, amiket sikerült, illetve amiket nem sikerült megvalósítani. Kiértékelve az általunk elért eredményeket és a különböző programokat azt mondhatom, hogy egy nagyon gazdag évet zártunk.

A tavalyi évre vonatkoztatva azokat a programokat emelném ki, amelyeket pályázati úton sikerült megvalósítanunk. A 2019-es év még belecsúszott az előző évi programsorozatba, melynek fő témája a külhoni családok voltak, így egész évben a családokra fókuszáltunk. Elsődleges célkitűzésünk a kapcsolatok erősítése volt, illetve annak tudatosítása, hogy a mi mint tanárok, és ők mint szülők egy célt szolgálunk, mégpedig azt, hogy a gyermek kettős támogatást kapjon, méghozzá ugyanazon elvek és értékrendszer alapján. Fontos, hogy a gyermek ugyanazt a példát lássa otthon, mint amit mi itt az iskolában közvetíteni próbálunk.

Ehhez kapcsolódott az az előadássorozat, amelyet Szülők Akadémiája címmel szerveztünk meg szülők, illetve tanárok számára. Az előadásokra nevelési szakembereket hívtunk meg, akik olyan témákat jártak körbe, melyek nap mint nap érintik mind a szülőket, mind a tanárokat, így a felsorolt példák révén ötleteket, megoldásokat, tapasztalatokat hallhattak az érdeklődők akár konkrét problémás helyzetekre is.

A tanévet meghatározó tevékenységek másik pillére a testvériskolai kapcsolatok voltak, és az ezeken belül kiépülő különböző tematikus kirándulások, illetve versenyek, vetélkedők, amiken részt vettek az iskola diákjai. Mindezek mellett örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több diákunk vesz részt különböző versenyeken, és akár nemzetközi szakaszon is képviselik intézményünket.

Ahol még javítunk kell a jövőben az az érettségi sikerességi rátája, de úgy tűnik, hogy az is felívelőben van a tavalyi adatok tükrében. Nyolcadikosaink minden évben nagyon jól zárják a képességvizsgát, reméljük, hogy ez a közeljövőben az érettségizők esetén is elmondható lesz.

– Hogyan alakult ősszel a tanévkezdés?

– Nagy öröm volt számunkra, hogy szeptemberben minden induló osztályunk maximális létszámmal megtelt. Középiskolai szinten kétprofilú osztályokat indítottunk. Ezek egyike a római katolikus teológia osztály, amelyet kombináltunk intenzív angol, illetve német szakkal, ami azt jelenti, hogy heti öt órában tanulnak idegen nyelvet. A másik szak pedig a turisztika és közélelmezés. Mindkettő már első körben megtelt, ami azt jelenti, hogy van igény rájuk. Külön öröm, hogy végzőseink visszajelzései alapján azt látjuk, hogy könnyen el tudnak helyezkedni a szakmájukban, gyorsan állást találtak a diplomázás után.

Mindezek mellett nyilván akadnak nehézségek, kihívások is. Valószínűleg akármelyik tanár- vagy igazgatótársam nevében elmondhatom, hogy minden nap szembesülünk azzal a kihívással, hogy hogyan, milyen módon szólítsuk meg a mai fiatalokat. Hogy hogyan lehet hozzájuk közel vinni a tananyagot, avagy bármilyen más témát. Ez állandóan arra ösztönöz minket, hogy folyamatosan továbbképezzük magunkat, hogy picit belelássunk az ő világukba, hogy ezáltal jobban sikerüljön motiválni őket.

– Milyen iskolán kívüli programokra van lehetőség?

– A tudás átadása mellett, ahogyan azt hangsúlyozni is szoktuk, nálunk komoly szerepet kap a gyerekek lelki életben való kísérése is. Év közben is sok lelki programunk van, így például minden évben az osztályok elmennek egy közösségépítő lelki hétvégére, vagy különböző programokra, melyeknek mindig van egy adott témája. A kicsik a tanítónőkkel erdei iskolában vesznek részt, három napig kinn vannak a természetben egy közösségi házban, és megismerik az őket körülvevő világot.

Az iskola ad otthont mindezek mellett a városi cserkészcsapatnak is, ahová minden természetkedvelő érdeklődőt szívesen látunk, attól függetlenül, hogy melyik iskolába jár. A jelenleg több mint 50 főt számláló cserkészcsapat foglalkozásaira szombat délelőttönként kerül sor itt az intézményben.

A cserkészet mellett a szivacskézilabda is virágzik az iskolában, ennek támogatásaként a tavalyi évben az intézmény a Rákóczi Szövetség által meghirdetett verseny díjaként egy 500 000 forint értékű sportfelszerelés-csomagot kapott, melyet azóta lelkesen vettek birtokba és használnak az iskola tanulói.

– Volt-e valamilyen jelentős változás az intézményben a tavalyi évben?

– A tavalyi év egyik jelentős változása, hogy iskolánk új lelki vezetőt kapott, főtisztelendő Magász Jenő személyében, aki 20 év után tért vissza Nagykárolyba. Ő már a ‘90-es években tanított itt nálunk, és most ő vette át Simon Attila atyától a szolgálatot.

– Milyen események, programok várhatók a második félévben?

– Vannak olyan elemei a tanévnek, amelyek visszatérő elemek évről évre, amelyek megszakítják a hétköznapok szürkeségét. Ilyenek például a most februárban beinduló tantárgyversenyek, amelyekre már most lelkesen készülnek a diákok és tanáraik.

Ezek mellett, ahogy említettem lassan öt éve nagyon sok programunk szerveződik a testvériskolai kapcsolatok ápolása köré. Jelenleg a sátoraljaújhelyi katolikus iskolával van ilyen közös programsorozatunk, de a tavalyi évben Szegeddel, Debrecennel is szerveztünk olyan határon átívelő programokat, melyek oda-vissza látogatásokról szóltak. Ezek a 3-4 napos alkalmak kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok belelássanak egymás életébe, tapasztalatokat cseréljenek, ismerkedjenek. Ezek a programok az idei évben is folytatódnak majd.

Az idén mindezek mellett pályázati úton szeretnénk a szülőknek is tematikus programokat szervezni.

– Várható-e valamilyen fejlesztés az iskolában?

– Igen, a tervek szerint pályázati forrásból szeretnénk felújítani az informatikai terem felszerelését, kicserélnénk a számítógépeket. Ugyanakkor egy vizesblokkot szeretnénk építeni az emeleten, ez viszont önerőből valósul majd meg.

– Februárban megkezdődik az iskolai beiratkozás időszaka, ki várja majd a gyerekeket az új tanévben?

– Már ősszel megszólítottuk az óvódásokat, illetve szüleiket, elmentünk a szülői értekezletekre a tanítónővel és a lelki vezetőnkkel. Ősztől Heveli Rita tanító néni várja majd a kicsiket, aki immár a második generációt viszi ki az iskola falain belül. Ehhez kapcsolódva tartottunk advent idején egy iskolanyitogató napot is, kézműves foglalkozással, ahol lehetőség volt arra, hogy a szülők és a gyerekek kicsit jobban megismerjék a tanítónőt. Még tervezünk egy hasonló alkalmat valamikor februárban, a beiratkozás előtti időszakban is.

Bagossy Andrea

Megjelent a Nagykároly és Vidéke
térségi hetilap 2020. január 30-ai számában