Aggályosnak tettetett akadékoskodás

Felekezeti tapintatlanságot vél felfedezni a nagykárolyi reformátusok részéről Ilie Ciută tanácstag. Mint a mai tanácsülésen elmondta, szerinte a reformáció egészét nem vagy nem megfelelően jelképezi az elképzelt emlékmű, ráadásul attól tart, hogy a „Sola Scriptura” felirat sértő másokra nézve.

Mint az bevett gyakorlat Nagykárolyban, a megnevezett tanácstag több napirendi pont kapcsán is elmondta, hogy az nincs jól, vagy nem úgy kellene megvalósítani. Ma éppen az állítólagos történelmi ismereteivel próbálkozott babérokat szerezni magának. Például közbevetette, hogy Kovács Jenő nagykárolyi polgármesternél, történetesen az itteni református egyházmegye főgondnokánál jobban ismeri Károli Gáspár személyét és munkásságát. És tudomása szerint a Károli-féle Bibliákat később fordították, mint Kovács mondta. Nos, hevenyészve utánanéztünk, s úgy tűnik, Kovács Jenő tudta jól, s a nyomtatást 1590. július 20-án fejezték be. De nyilván nem ez a lényeges.

A későbbiekben Ciută kiselőadást tartott arról, hogy a „Sola Scriptura” felirat mind a görög keleti, mind pedig a katolikus hitelvek szerint nézve tapintatlan, sértő. Ezt visszautasította a polgármester.

Ciută hozzáállásával amúgy ez alkalommal sem osztozkodott a tanács többi tagja, sőt, még párttársa is az indítvány mellett voksolt. Így kizárólag Ilie Ciută nem szavazta meg, hogy Nagykárolyban a reformáció 500. évfordulóján emlékművet állítsanak a város szülöttének, Károli Gáspárnak.

(megyeri)