Április 11-én leplezik le a Kölcsey-szobrot Nagykárolyban

Április 11-én kerül leleplezésre Nagykároly központjában, a polgármesteri hivatal előtti városrészen a Kölcsey Ferenc alakját mintázó szobor. A 165 cm-es alkotás, Győrfi Lajos szobrászművész munkája és a magyarországi Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány kezdeményezésére valósul meg, Magyarország kormányának és az Európa-kapu társulás támogatásával és a Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület együttműködésével.

„A Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány a kezdeményezője ennek a szoborállításnak, melyet legnagyobb örömömre a város vezetősége is örömmel fogadott. Alapítványunk – melyben én a kuratórium elnöki tisztségét töltöm be – hat országban is folytat kulturális jellegű tevékenységeket. Szervezünk kórustalálkozókat, rendezvényeket, de segítjük a különböző ének- és tánccsoportok együttműködését is, valamint a szoborállításokkal is igyekszünk a nemzeti öntudatot ápolni, szerte a Kárpát-medencében. Feladatunknak tekintjük az anyaországot összekötni úgy a szórványban, mint a tömbben élő magyarsággal is. Immár 15 éve működünk és minden évben a gondozásunkban megjelenik egy kulturális kiadvány is, aminek bemutatása igen népes közönség előtt történik. Feladatunknak tekintjük, hogy a fiatalokat is bevonjuk tevékenységeinkbe, akár a tánccsoportok, akár a szavalók révén”- nyilatkozta a Sárrétudvariban élő Lendvai Csaba, akinek szoros kötődése van Nagykárolyhoz.

„Nagykárolyban születtem jómagam is és úgy éreztem, hogy partiumi származású, de Magyarországon élő emberként kötelességem van szülőföldem, szülővárosom irányában. Ezen kívül szerettem volna nyomot hagyni nem csak családom, de nemzetem számára is. Mondhatnám azt is, hogy ehhez az elképzelésemhez ‘kapóra jött’ Kölcsey Ferenc bicentenáriumi ünnepsége, a Himnusz megírásának évfordulója. Meggyőződésem, hogy ez a világ legszebb himnusza, mely el is mondja kissé nemzeti sorsunkat, megpróbáltatásainkat és remélem, hogy sikereinket is, hiszen fennmaradtunk és ennyi éven át tudunk létezni, még ilyen viharvert időkben is. A szoborállítás ötletéhez szerencsésen társult a bicentenáriumi évforduló, valamint Kölcsey Nagykárolyban végzett tevékenysége, s az elképzelés valóra váltásában partnerre találtam a Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesületben és a város vezetésében is. Fontosnak tartom elmondani, hogy ezt a szobrot mi nem mások ellen, vagy mások meggyőződéséért, hanem a nemzeti fennmaradásunkért, az ittlétünknek a megerősítéséért kívánjuk létrehozni. Ez is erősíti a mi, nemzeten belüli kapcsolatunkat, ugyanúgy mint az itt együtt élő nemzetek közötti kapcsolatokat is”- fejtette ki a Kézenfogva Testvéreinkkel Sárrétudvari Alapítvány kuratóriumi elnöke.