Oktatási segédanyagokkal gazdagodott a Tasnádi Általános Iskola magyar tagozata

A Tasnádi Általános Iskola Szülői Bizottságának Egyesülete sikerrel pályázott a Bethlen Gábor Alap kiírására, így értékes digitális eszközökkel, az oktatást segítő kiadványokkal gazdagodott az intézmény felszereltsége.

A Tasnádi Általános Iskola osztályai közül 16 magyar tannyelvű. Az oktatás három épületben folyik: az egyik bentlakásnak lett eltervezve, a másik egykor líceumként-, a harmadik pedig járásbíróságként működött. Az épületek jól karban vannak tartva, felszereltségük viszont hiányos, nehezen tarják a lépést a modern oktatás digitális eszközeivel, lehetőségeivel. A korszerű eszközei egyre nagyobb teret hódítanak az oktatásban, ugyanis a diákok folytonosan növekvő információigénye megköveteli modern taneszközök alkalmazását és a digitális kompetencia fejlesztését.

A Tasnádi Általános Iskola Szülői Bizottságának Egyesülete minden évben gyűjtéssel, programokkal, önkéntes munkaerővel próbálja segíteni az oktatók munkáját. Ebben az évben sikeresen pályáztak, így a Magyar Állam Bethlen Gábor Alapjának köszönhetően korszerű eszközökkel, digitális oktatói segédanyagokkal, valamint a magyar irodalom és nyelvtan órák számára szükséges tanári kézikönyvekkel és módszertani segényagokkal bővítették az iskola felszereltségét. Két videóprojektort sikerült beszerelni más-más épületbe, egyiket az V-es, másikat pedig a VII. osztályos tanterembe. Mindkettő elengedhetetlen a digitális tananyagok kivetítéséhez, a VII. osztályban felszerelt kivetítő továbbá nagyon hasznos tantestületi értekezletek során is. A Mozaik Education elnevezésű tanári didaktikai segédanyag csomagot 4 éves előfizetéssel sikerült a pedagógusok számára megrendelni. A felület bepillantást enged a magyarországi tantervbe és tanítási folyamatba, valamint minden tantárgy számára digitális interaktív felületet biztosít. Az új pedagógiai módszerek változatosságával a tanulók érdeklődését szeretnék felkelteni, valamint motiválni őket a tananyag jobb megértésére és elsajátítására. A magyar irodalom és nyelvtan órák számára kortárs kiadások lettek vásárolva, többek között a 2022-ben kiadott új helyesírási szabályokat tartalmazó szótárak és hozzá tartozó segédanyagok.

Szülők és tanárok egyaránt bíznak benne, hogy úgy a digitális eszközök, mint a hagyományos segédeszközök az anyanyelven való oktatás minőségi javítását eredményezik majd. Közösen tűzték ki célul, hogy kis településük iskolájában a magyar anyanyelvű diákok továbbra is a magyar anyanyelvi oktatást válasszák, a város és a térség szintjén egyaránt.

Czumbil Bernadette