Duális képzés az eredményekért

A ’90-es évekig nehéz volt bejutni egy egyetemre, ellenben manapság a felsőoktatás sok szempontból üzemi méreteket ölt. A tanítás minősége néhol nem elsődleges szempont, a mennyiség viszont annál inkább. Az ismeretek megszerzése, a készségek fejlesztése ugyanakkor elengedhetetlen arra, hogy a hallgató a későbbiekben megállja a helyét a valódi életben. Így a romániai felsőoktatás a számos reform „eredményeként” egyre több egyetemet végzőt „termel”, akik nehezen találnak munkahelyet, avagy kénytelenek olyan munkát elvállalni, amihez nem szükséges az egyetemi szintű képesítés.

1

Társadalmunkban a gyerekek számára sugárzott életviteli modell szerint lényeges az egyetemi végzettség megszerzése annak érdekében, hogy felnőttkorukban ne „piszkos” munkát végezzenek. A realitás ezzel szemben azt bizonyítja, hogy egy szakmával rendelkező, egy jó szakember jóval többet keres anyagi értelemben, mint egy friss diplomás.

A munkaerő toborzása során feltűnő, hogy nagy nehézséget jelent bizonyos területekre szakképzett munkaerőt találni. Jelenleg egy olyan vállalatnál dolgozom, egy olyan üzemben, amelyben a termelés manufakturális jellegű. Mindahány bútordarabot hagyományos módon állítanak elő. Itt a szakképzett munkaerő hiánya fokozottabban jelentkezik.

Mi a megoldás? A német duális rendszerű képzés. Ennek szellemében 2012-ben a Polipol Mobila Kft. a nagykárolyi Simion Bărnuțiu Műszaki Líceummal aláírta a kárpitosok képzéséről szóló megállapodást. Mindez nem szüntette meg azonnal a problémát, ellenben előkészítette azt, hogy már a közeljövőben szakképzett munkaerő álljon a vállalat rendelkezésére.

Mit jelent a német duális képzés rendszere? Az oktatás ezen változatában egyaránt tere van a szakma elsajátítása érdekében az elméleti és a gyakorlati képzésnek, mindez az iskolában és az üzemben is történik, továbbá közös a felelősség a különféle érintett intézmények között (tanügyi szaktárca, tanfelügyelősség, a vállalkozói réteg képviselői).

Melyek az előnyei annak, hogy egy cég részt vállal a fiatalok képzésében? Mindenekelőtt a vállalkozói réteg biztos lehet abban, hogy az oktatás hozzáigazodik a piaci elvárásokhoz. Ugyanakkor az alkalmazás pillanatában biztos lehet abban, hogy a munkavállaló megfelel a cég elvárásainak.

További előnyök is vannak. A szakiskolák mestereinek nincs lehetőségük naprakésznek lenni a legmodernebb technológiákkal, ellenben a duális képzésnek hála hozzáférésük van ezekhez, a napjaink termelésében jelenlévő eljárásokhoz. Ugyanakkor az ilyen jellegű képzésben részt vevő diákok elsőbbséget élveznek az alkalmazás során azon vállalkozásoknál, amelyeknél a gyakorlati oktatást végezték.

A Simion Bărnuțiu Műszaki Líceum és a Polipol Mobila Kft. közötti együttműködés regionális szinten bizonyítéka annak, hogy a német duális képzést Romániában is alkalmazni lehet. Valós alternatívája a brassói Kronstadt Szakiskola közismert modelljének, mely során lényegesen anyagi erőforrást fektettek be.

Eddig mit valósítottunk meg? Közösen 30 diákot beletanítottunk a kárpitosi szakmába. Őket a tanulmányaik végeztével több mint felerészben alkalmaztunk. Hogy a foglalkoztatási arány nem százszázalékos, nem gondoljuk hibának, hiszen egy nemzetközi szinten elismert képzésben vehettek részt a fiatalok, és tudvalevő, hogy az oktatásukra szánt idő és pénz a jövőjükhöz való hozzájárulás.

Mit teszünk jelenleg? A 2015–2016-os tanévben bővítettük a képzési lehetőségeket, és immár a kárpitosságon kívül textilipari szakmunkás (varrónői) szakra is lehetett jelentkezniük a fiataloknak. Mind a mi oldalunkról, mind pedig az iskola részéről több lehetőséget igyekszünk biztosítani. A diákok a kötelező tananyagon kívül különböző tanfolyamokon is részt vehetnek, így egészségügyi, munkavédelmi vagy manufakturális jellegűeken. Ugyanakkor az oktatási intézmény is biztosítja annak a lehetőségét, hogy workshopokon vehessenek részt – akár a vállalatunk alkalmazottaival közösen.

Mit kívánunk elérni? Elsősorban, hogy tevékeny részesei lehessünk a mentalitás megváltoztatásának – annak szellemében, hogy egy mesterség aranyat ér –, és tudatosítsuk, hogy a gyerekek nevelésének, oktatásának hozzá kell igazodnia a piaci elvárásokhoz, és nem holmi absztrakt, szép elméletekhez. Megbizonyosodhassunk továbbá annak tekintetében is, hogy az oktatási rendszert elvégzők többlettudással rendelkeznek ahhoz képest, ahogyan az egészet elkezdték.

Opre-Zazula Csilla Diana