Elhunyt Ft. Heinrich Antal

Földi maradványait a mezőfényi temetőkápolnában ravatalozzák fel, ahol június 14-én, 15 órakor szentmisét mutatnak be érte, majd a helyi temetőben helyezik örök nyugalomra.

Heinrich Antal

Alább a Szatmári Római Katolikus Püspökség közleménye:

A Szatmári Római Katolikus Püspökség megrendülve, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Ft. Heinrich Antal plébános június 12-én, életének 63., papságának 37. évében, betegség után, a végső szentségekkel megerősítve csendben elhunyt.

Paptestvérünk 1957. december 24-én született Nagykárolyban. Általános iskoláit Mezőfényen, középiskoláit és teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte. Dr. Jakab Antal püspök szentelte pappá Gyulafehérváron, 1983. június 19-én. Papi működését segédlelkészként kezdte Felsővisón a Szent Anna plébánián. 1985 októberétől plébános volt Alsóhomoródon, 1986 és 1989 között Barlafaluban, 1989 és 1999 között Felsővisón, 1999 és 2004 között a Nagykárolyi Kalazanci Szent József Plébánián, 2004 és 2018 között Csanáloson, majd legutóbb Börvelyben, a Tizennégy Segítő Szent Plébánia plébánosa volt.

Papi szolgálatát egész életében hűen és kötelességtudóan végezte.

Földi maradványait a mezőfényi temetőkápolnában ravatalozzuk fel, ahol 2020. június 14-én, 15 órakor szentmisét mutatunk be érte, majd a helyi temetőben helyezzük örök nyugalomra.

Szatmárnémeti, 2020. június 12.

Irgalmas Jézus, adj neki örök nyugodalmat!

„Bocsásd el most szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben” (Lk 2,29)