Érdekes régészeti leletekre bukkantak a mélygarázs alapjainak ásásakor

Uniós pályázati forrás felhasználásával az önkormányzat a volt városi kertészet területén egy multifunkcionális központot épít. A jelen törvényi szabályozásnak megfelelően az építkezést régészeti megfigyelés kísérte, melynek részleteiről dr. Hágó Attila Nándor, a Nagykárolyi Városi Múzeum vezetője számolt be.

„Az egykori kertészet helyén került sor egy régészeti ásatásra, mivel a régészeti, illetve a műemlékvédelmi törvények szerint minden nagyberuházás vagy építkezés előtt szükséges régészeti megfigyelés vagy mentőásatás. Mivel a kertészet közvetlen közelében két műemlék jellegű épület is található – a kastély és a kastélykert -, és mivel egy nagy felületen zajló, uniós pályázat révén finanszírozott építkezésről van szó, így ebben az esetben szükséges volt a régészeti megfigyelés. Ennek van egy hivatalos procedúrája, melynek megfelelően már a pályázat előkészítésekor számításba veszik, hogy majd szükség lesz egy régészeti megfigyelésre vagy feltárásra, attól függően, hogy menet közben mi kerül elő. A régészeti megfigyelést minden esetben a kivitelező, jelen helyzetben a nagykárolyi önkormányzat fizeti.

A megfigyelés során a szakemberek (a terület nagyságától függően 2-3 régész) folyamatosan a helyszínen vannak, és felügyelik a földfeltárásos munkálatokat. A szóban forgó építkezés esetén nemcsak megfigyelésre, hanem leletmentő ásatásra is sor került, mivel elég sok régészeti objektum, általánosan ismert nevén „gödör” került elő, ezeket pedig fel kellett tárni. A feltárás során a gyakorlatban elsőként a föld felső rétegét távolítják el egy géppel, mivel ez általában építkezési törmelékeket tartalmazó feltöltés. Jelen esetben ez a réteg több mint 1 métert tett ki, mivel itt az elmúlt időkben volt mindenféle épület. Ezután kerülnek felszínre az altalajban található sötét foltok, melyek azt jelzik, hogy ott volt egy megtelepedés. A folytatásban ezeket kézzel ássák tovább, majd elfelezik, és így egy metszet is készül, ahol jól látszanak az egyes rétegek. Ekkor kerül sor a talált tárgyak felszínre hozására, begyűjtésére is. Minden fázisról készülnek fotók, illetve pontos, technikai rajzok is. Az egész folyamatról nagyon részletes dokumentáció készül, mely tartalmazza a gödörről készült fotókat, rajzokat, a számát, valamint a pontos koordinátáit.

default

Az előkerült tárgyakat kiválogatjuk, külön csomagokba kerülnek a csontok, illetve a kerámiák. Már a helyszínen meghatározzuk a gödör keltezését a talált tárgyak alapján, azonban ez kissé módosulhat azok kormeghatározása után. A szóban forgó ásatáshoz hasonló esetekben leggyakrabban kerámiák és állati csontok kerülnek elő nagyobb mennyiségben, így történt ez nálunk is, hiszen a talált gödrök többnyire szemétlerakók vagy vermek voltak, illetve néhány kút is előkerült. Találtunk ezeken kívül kályhacsempéket, amelyek nagyon érdekesek, szépen díszítettek, van közöttük korai és késői darab is: gótikus, virágmintás, emberi alakokkal díszített, illetve zománcos is. Ugyanakkor kerültek elő fémből készült tárgyak, késtöredékek, ruhakapcsok, szíjvég, ollótöredék, szegek, hajtűk, illetve csontból készült tárgyak, eszközök: spatula, lyukasztó. Találtunk 4 pénzérmét is, melyek azért fontosak, mert pontosan tudják keltezni az adott objektumot, hiszen rajtuk van az évszám. Amiket találtunk azok az 1600-as évekből, I. valamint II. Ferdinánd idejéből származnak. Épületmaradványokat is találtunk, de ezek többnyire a felszínen voltak, egy kivételével, amely a XVIII. század végére, a XIX. század elejére tehető. Természetesen kerültek elő újkori dolgok is, amelyek a XIX. század elejéről vagy közepéről származnak: cseréppipa töredékek, virágmintás porcelánok, zománcos, illetve pecsételt kerámiák – ez ritkaságnak számít, mivel csak a tehetősebb családok rendelkeztek hasonlóval -, különböző kiöntők, állatcsontvázak (kutya, tehén, bárány, juh, liba).

Az ásatásról készül egy átfogó jelentés a bukaresti Minisztériumnak, mely tartalmaz egy bevezetőt, leírást, térképeket, az alkalmazott feltárási módszereket, valamint az objektumok részletes leírását, fotókat, rajzokat, és a leletek adatait. A talált tárgyak bekerülnek a helyi múzeumba, jelen esetben hozzánk, ahol feldolgozásra, kategorizálásra kerülnek. A tervek szerint a nyár folyamán az érdekesebb leletekből összeállítunk egy kisebb kiállítást, hogy a nagyközönség is szemügyre vehesse őket.

Bagossy Andrea