Ferencesek örömünnepe

A porciunkula-búcsú a ferencesek bölcsőjét jelentő assisi Porcinkula-kápolna fölszentelésének emléknapja, melyet az egyház augusztus 2-án, illetve a hozzá közel eső vasárnap ünnepel. Miután Ferenc helyreállította a romos kápolnát, ezen a napon szentelték fel újra.

A rendalapítónak egy alkalommal a kápolnában megjelent az Úr Jézus és a Szűzanya, és biztatták, hogy kérjen valami nagy kegyelmet. Ferenc azt kérte, hogy aki ezt a kápolnát meglátogatja, teljes búcsút nyerhessen. A kérés rendkívüli volt, de az Úr Krisztus helybenhagyta, és Ferencet a pápához utasította. III. Honorius 1216-ban teljesítette Ferenc kérelmét, és augusztus 1-jén déltől másnap estig minden esztendőben a szenvedő lelkekért is felajánlható teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik felkeresik a Porciunkula- kápolnát, gyónnak, áldoznak és imádkoznak a pápa szándékára. A pápák később a porcinkula-búcsú tartásának jogát megadták valamennyi ferences és klarissza templomnak.

Kaplonyban gróf Károlyi Sándor 1711. augusztus 18-án – több mint 300 évvel ezelőtt – megírt alapító levelében a monostor és templom helyreállítási szándéka mellett már annak igénye is kifejezésre jutott, hogy az újonnan betelepített svábok lelkigondozásra a monostorba ferenceseket hozzanak: „az nevezett szent egyház mellé az Szálvátor provinciája beli Seraphicus szent Ferencz szerzetén levő Pater Franciscanusok számára egész klastromnak felállitását resolváltuk (határoztuk el) …” (idézet az 1711-es alapító levélből).

1719-re a monostor megépítése és a szerzetesek letelepedése is megtörtént, szolgálatukat pedig folyamatosan végezték 1951-ig. Ekkor augusztus 20-án, éppen a provincia védőszentjének ünnepén, este összegyűjtötték és Máriaradnára vitték az összes szerzetest az erdélyi rendtartományból – Kaplony sem volt kivétel. 1959-ben két szerzetes, Farkas Bonaventura és Szabó Dömjén atyák visszajöttek és újra átvették a lelkipásztori munkát. Később Bonaventura atyát Gajdos Vince atya váltotta fel, aki egész haláláig működött Kaplonyban, nem kis nyomot hagyva az emberek életében. A rendház 2008-ban kezdte újra a működését, amikor négy szerzetes érkezett a nagy ferences múlttal rendelkező településre. Azóta a porciunkula búcsú még különlegesebb, még nagyobb ünnep, ilyenkor a falu apraja-nagyja összegyűl, hogy együtt ünnepeljen a testvérekkel.

Idén a búcsúra augusztus 2-án kerül sor, 11 órai kezdettel. A Szent Antal-plébániatemplom udvarán, Ft. Kühn Pál atya, volt kaplonyi plébános tartja aranymiséjét, mutatja majd be a legszentebb áldozatot.

big
Egy korábbi Porciunkula-búcsú egy mozzanata