Hálát adtak

Hálaadó istentiszteletet tartottak a Nagykároly-kertvárosi gyülekezetben vasárnap. Az ünnepi istentiszteleten a hívek új kelyhekből vettek úrvacsorát, melyet Keresztes Ágnes énekkari tag adományozott – a károlyi egyházmegye beszámolójával szolgálunk.

Az újkenyér ünnepi istentiszteletet ezúttal az épülő, immár fedél alatt álló templomban tartották. Kivételes alkalom volt ez az egyházközség történetében, hiszen ezúttal hívták először a híveket templomba az új harangok. Sokakat meg is hatottak ezek a pillanatok. A harangokat Dallos László gondnok és Varga Norbert, az egyik harang adományozója szólaltatta meg. Első alkalommal gyűjtötték közösségbe a híveket a harangok, és máris zsúfolásig megtelt a templom. Jöttek reformátusok és más felekezetűek is, hogy együtt dicsérjék az Urat. Az ünnepi istentiszteleten Tolnay István esperes prédikált a Mt 6,11 igeszakasz alapján. Az esperes kiemelte a mindennapi kenyérért való hálaadás fontosságát. Megemlítette, hogy a mai generációnak sok minden teljesen természetesnek tűnik, amiket még az előző generációk nagyra becsültek és azokért hálát adtak. Éppen ezért hálaadásra kell nevelnünk gyermekeinket, megtanítani nekik, hogy minden Isten kegyelméből van. Megemlítette, hogy a gyülekezet elsősorban az új kenyérért ad hálát, de bőven van más is, amiért hálás. Az utóbbi időben ugyanis egyre látványosabban halad a templomépítés. Sok minden került a helyére. Köszönetet mondott az elmúlt héten tartott vakációs bibliahét áldásaiért. Ugyanakkor háláját fejezte az egyházközségi elöljáró az adományba kapott új kegytárgyakért és az úrvacsora szent jegyeiért. Sokak szeméből könny fakadt az istentisztelet alatt. Azok szeméből, akik már évek óta fáradoznak a templom építésén és vártak már arra, hogy megélhessék azokat a pillanatokat, amikor fedett templomukban mondhatnak köszöntetet a mindenség Urának. A vallásórás gyermekek ünnepi műsort mutattak be, a Pro Ecclesia gyülekezeti énekkar pedig ezúttal is kellemes dallamokkal tette szebbé az ünnepet. Az istentisztelet úrvacsoraosztással ért véget, melyen Tolnay István és Sebestyén Elek Előd szolgáltatták ki az úrvacsorai kenyeret és bort. Vasárnap délelőtt 10 órától újra az új templomban tartanak istentiszteletet, melynek keretén belül átadják a református óvodát.

Forrás: KárolyiRefEgyházmegye.ro